Tekststørrelse: font small.png font default.png font large.png
Tekstkontrast: Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult
HMK Harald V og HMD Sonja

Kongeparets besøk i Kvalsund kommune 16 juni 2015

Kvalsund var første kommune som HMK Harald V og HMD Sonja besøkte under Kongeparets Fylkestur til Finnmark i juni 2015. Video opptaket ble gjort ved Kvalsund rådhus. Kongeparet besøkte også Kvalsund sykehjem før turen gikk videre til Havøysund, Måsøy kommune.

Masseuttak i strandsonen og vassdrag

På grunn av nylige hendelser henviser teknisk etat at masseuttak i 100-m-beltet langs sjøen og vassdrag i Kvalsund kommune er i strid med plan og bygningsloven (jfr pbl §1-6; §1-8). Iht pbl §20-1, første ledd er masseuttak søknadspliktig og det kreves tillatelse fra kommunen og grunneier.

Kontakt teknisk etat for videre informasjon.

stallo3

PROGRAM

Stallo-dagene 2015

Programmet for Stallo-dagene 2015 er endelig klar for alle som har ventet. Det kan imidlertid ennå bli endringer, noen avklaringer gjenstår.
Vi håper at folk i Kvalsund kommune støtter opp om kommunens kulturdager.
Oppvekst- og kultur avdelingen.

HØRING - Grensen mellom Sjø og Kvalsundelva

I henhold til Lov om laksefisk og innlandsfisk § 31-d legges Grense mellom sjø og Kvalsundelva ut til høring etter 1.gangs behandling i Utviklingsutvalget 09.06.15 sak Grense Elv-Sjø, samt munningsfredning.

Forslaget for disse grensene er vist på foto, og med GPS koordinater. Hensikten med grense: Etter lovens § 31, første ledd, kan fiskeberettiget eier eller bruker av fiskerett i sjø eller vassdrag kreve at kommunen fastsetter grense elv/sjø. Når det foreligger et berettiget krav, skal kommunen i utgangspunktet fastsette grensen. Grensen vil kun ha betydning i forhold til offentligrettslige regler. Offentlige fiskeforskrifter skiller mellom vassdrag og sjø når det gjelder fisketider og tillatte redskaper, og fastsettelse av grense mellom elv og sjø vil således ha betydning for regler om årsfredning, redskapsbruk, maskeviddebestemmelser og lignende. I tillegg vil fastsettelsen ha betydning for omfanget av fredningssoner ved elvemunninger.

Grense Elv-Sjø Saksfremlegg.pdf

Høring om Vedtak - Grense Elv-Sjø.pdf

Melding om politisk vedtak.pdf

Asfalteringsarbeidene i Kvalsund kommune

Teknisk etat informerer alle beboere om oppstart av vedlikeholdsarbeider på våre kommunale veier:

Sykehjem: I uke 28 var oppstart for asfalteringsarbeidene på Kvalsund sykehjem. Lemminkainen utfører arbeidene.

Engmoveien: Hele Engmoveien blir fra uke 30 asfaltert fra NVA.

Ringveien: Deler blir asfaltert fra Asfaltservice og NVA.

Kirkeveien: Stikkrenner i øverste del blir skiftet fra NVA fra uke 31.

Skaidi: Hofsetbakken blir asfaltert fra Asfaltservice.

Flere lapper blir asfaltert bl.a. på Fægfjord og i sentrum og markeringsarbeidene bl.a. på Kvalsunddalveien blir utført fra NVA og Asfaltservice.

I tillegg kommer at kommunen investerer i 2015 i oppgradering av Kvalsunddalveien og Brensvika.

Teknisk ber alle beboere om talmodighet og beklager mulige restriksjoner i anleggstiden.

Nyopprettet stilling som flyktningekonsulent i Kvalsund kommune

Kvalsund kommune har besluttet å bosette 12 flyktninger i 2015 og 10 i 2016.  I den forbindelse er det ledig fast 100 % stilling som flyktningekonsulent med oppstart 01.10.2015

Kontaktinfo

Kulturkalenderen

Juli 2015
MaTiOnToFr
27
    12345
28
6789101112
29
13141516171819
30
20212223242526
31
2728293031  
Tips oss på: e-post
TOPP topp.png
Web levert av CustomPublish AS | Design av mindresin