KONTAKTINFORMASJON - BARNEVERNSTJENESTEN

Døgnbemannet barnevernvakt for Kvalsund og Hammerfest kommune.   Akuttelefon (meldinger)  452 47070

Kulturpris 2019

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, gruppe av personer eller organisasjoner, som bor eller har sitt kulturelle virke i Kvalsund kommune og som h...

Lyst å være støttekontakt?

Har du noen timer å avse i løpet av måneden for en meningsfull oppgave?

Sett av 30.juni til 6.juli!

Kvalsund kommune har bestått som selvstendig kommune i 150 år. Dette skal markeres og feires i hele kommunen. 

IA-kurs/verksted i Hammerfest og Kvalsund

NAV arbeidslivssenter Finnmark og Troms har satt opp kurs/IA verksted i Hammerfest og Kvalsund. Vi har nå fått en ny IA avtale som omhandler hele arbe...

Ny aktivitetskalender

Nå har vi slått sammen registrerte aktiviteter i Hammerfest og Kvalsund. Skal du arrangere eller vet om et arrangement i Kvalsund, registrer de her.  ...

Budsjett 2019

Kommunestyret behandlet nytt budsjett for 2019 med tilhørende økonomiplan den 13. desember. I tillegg ble det også vedtatt gebyr- og avgiftregulativ f...

Budsjett 2019/Økonomiplan 2019-2022

Formannskapets innstilling til kommunestyret i saken budsjett 2019/økonomiplan 2019-2022 har ligget ute til offentlig ettersyn siden formannskapets mø...
<<Prev Next>>

Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Siste nytt

Vannet tilbake i Fægfjord

Vannet skal nå være tilbake i Fægfjord etter vannlekkasjen. Det er forøvrig fortsatt noen abonnenter som kan være berørt. Det jobbes for å utbedre også dette. 
23. 03. 2019

Vannlekkasje i Fægfjord

Det er oppstått vannlekasje i område Fægfjord, det arbeides med saken
22. 03. 2019

Møte i Naturforvaltningsutvalget er utsatt

Dagens møte i NFU 22.03.19 er avlyst grunnet forfall til møtet. Utvalget var derfor ikke beslutningsdyktig. Ny dato kommer. 
22. 03. 2019

FRITIDSRENOVASJON - KLUBBUKT

Det vil bli satt ut en container til fritidsrenovasjon, nedfor grendehuset i Klubbukt. De som i dag bruker søppeldunker til fritidsrenovasjon, vil få den tømt fram til 31.03.19. Containeren er kun for kildesortert husholdningsavfall. ...
6. 03. 2019

KONTAKTINFORMASJON - BARNEVERNSTJENESTEN

Døgnbemannet barnevernvakt for Kvalsund og Hammerfest kommune.   Akuttelefon (meldinger)  452 47070
28. 02. 2019

Scooterløype 3 Kokelv - Skaidi

Løype 3 stengt fra Kokelv til Permyra, da Kokelva har gått opp pga. mildvær.
26. 02. 2019

Kulturpris 2019

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, gruppe av personer eller organisasjoner, som bor eller har sitt kulturelle virke i Kvalsund kommune og som har vist evne og vilje til å yte en kulturinnsats ut over det vanlige. Forslag på kandidat...
26. 02. 2019
Kulturmidler 2019

Kulturmidler og 17.mai midler 2019

Lag og foreninger med tilhørighet i Kvalsund kommune kan nå søke på kommunale kulturmidler. Kommunen ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet, søknadsfrist 15.april! MERK: mider til 17.mai feiring har søknadsfrist 31.m...
25. 02. 2019

Viktig melding til avløps-abonnenter 22.februar 2019

Pga. flere tilfeller av tett kloakk den siste tiden, oppfordrer avd. for vann- og avløp sine abonnenter til IKKE å kaste artikler i toalettet, som ikke løser seg opp. Dette gjelder våtservietter, tørkepapir, q-tips o.l. Disse artiklene tett...
22. 02. 2019