Lyst å være støttekontakt?

Har du noen timer å avse i løpet av måneden for en meningsfull oppgave?

Sett av 30.juni til 6.juli!

Kvalsund kommune har bestått som selvstendig kommune i 150 år. Dette skal markeres og feires i hele kommunen. 

IA-kurs/verksted i Hammerfest og Kvalsund

NAV arbeidslivssenter Finnmark og Troms har satt opp kurs/IA verksted i Hammerfest og Kvalsund. Vi har nå fått en ny IA avtale som omhandler hele arbe...

Ny aktivitetskalender

Nå har vi slått sammen registrerte aktiviteter i Hammerfest og Kvalsund. Skal du arrangere eller vet om et arrangement i Kvalsund, registrer de her.  ...

Budsjett 2019

Kommunestyret behandlet nytt budsjett for 2019 med tilhørende økonomiplan den 13. desember. I tillegg ble det også vedtatt gebyr- og avgiftregulativ f...

Budsjett 2019/Økonomiplan 2019-2022

Formannskapets innstilling til kommunestyret i saken budsjett 2019/økonomiplan 2019-2022 har ligget ute til offentlig ettersyn siden formannskapets mø...

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordnin...

Nye Hammerfest kommune

Vi lanserer nå en felles informasjonsportal for kommunesammenslåingen mellom Hammerfest og Kvalsund kommuner.

Administrative/ politiske delprosjekter i arbeidet med kommunesammenslåingen

Det skal gjennomføres mye administrativt og politisk arbeid før  1.1.2020. I hht vedtatt intensjonsavtale skal en rekke målsettinger oppfylles. Formal...
<<Prev Next>>

Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Siste nytt

Viktig melding til avløps-abonnenter 22.februar 2019

Pga. flere tilfeller av tett kloakk den siste tiden, oppfordrer avd. for vann- og avløp sine abonnenter til IKKE å kaste artikler i toalettet, som ikke løser seg opp. Dette gjelder våtservietter, tørkepapir, q-tips o.l. Disse artiklene tett...
22. 02. 2019

Stor snøskredfare til helgen

Det er varslet om stor snøskredfare fra fredag 21. februar.
21. 02. 2019
Folldal Verk

NUSSIR får driftskonsesjon

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Nussir ASA driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund. Med driftskonesjonen er det gitt forutsetninger/betingelser, samt krav om avbøtende tiltak. Dette særlig sett opp mot reindriften.
15. 02. 2019
frisklivssentralen

Vil du slutte å røyke eller snuse?

Bli med på kurs! Frisklivssentralen arrangerer kurs i å bli røyk- og snusfri. Kurset har oppstart i mars, og tilbudet gjelder for alle innbyggere i Hammerfest. Kurset går over 6 uker, fordelt på 5 kurskvelder på 1 - 1/2 time. Helsesøster...
12. 02. 2019

SCOOTERLØYPER ÅPNET 2/2-19

Løype 15 åpen Løype 14 åpen fra Klubbukt til løype 15 ovenfor Vinterelv.
2. 02. 2019
Støttekontakt

Lyst å være støttekontakt?

Har du noen timer å avse i løpet av måneden for en meningsfull oppgave?
31. 01. 2019
Kvalsundkommune_150år_logo_mmønster

Sett av 30.juni til 6.juli!

Kvalsund kommune har bestått som selvstendig kommune i 150 år. Dette skal markeres og feires i hele kommunen. 
30. 01. 2019

Bli-kjent-fondet

I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Kvalsund og Hammerfest er det et mål at vi skal bli bedre kjent og samarbeide mer på tvers av kommunegrensen. For å legge til rette for dette, har vi opprettet et «bli-kjent-fond» som kan bidra...
30. 01. 2019
friluftsskole

Friluftsskole i vinterferien - Hammerfest og Kvalsund - OBS. avlyst!

På grunn av for få påmeldinger er friluftsskolen for barn i vinterferien avlyst.  
21. 01. 2019