Motorferdselsforbud i Kvalsund kommune

Fylkesmannen stenger midlertidig for all motorferdsel i utmark i området vest for E6/Repparfjordelva – sør og øst for R94 mellom Skaidi og Saraby – no...

Reindriften sliter

Snøforholdene og beitegrunnlaget for reinen er svært ugunstige. Reinen tåler ikke forstyrrelser og må ha ro. Det anmodes på det sterkeste å vise hensy...

God stemning på Skaidi Vinterfestival

24. og 25. mars ble Skaidi Vinterfestival arrangert for første gang ved alpinanlegget på Skaidi. Kvalsund Kommune og Skaidi Alpin som inviterte til åp...

Kommunens fineste område er kåret

Området Kvalsundbrua-Saraby er blitt kåret til kommunens fineste område i forbindelse med oppføring i NAF veibok og ruteplanleggeren

Høring: Kvalsund kommune - nye veinavn ved adressering

Kvalsund kommune vil starte opp adresseringsarbeid i kommunen. Det betyr at alle skal få en gate/veiadresse. Kommunen er delt inn i totalt ni ulike ge...

Nytt solid økonomisk resultat i Kvalsund kommune

Regnskapet er klart for 2016. Resultatmessig kommer kommunen med et solid overskudd. Resultatet ble hele 4,5 millioner i overskudd

Har du innspill eller spørsmål om kommunesammenslåingen?

Har du innspill eller spørsmål om kommunereformen? Alt fra prosess og hva dette vil si for deg i praksis. Vi svarer og overbringer innspill.

GIĐĐAJOHTIN MINUVTTAS MINUKTII / Reinflytting minutt for minutt

Husker du hurtigruten minutt for minutt? Nå gjøres det klart for reinflytting minutt for minutt, og Kvalsund kommune er i sentrum! Vi trenger innspill...

Vedtatt Gebyr- og avgiftsregulativ 2017

Gebyr- og avgiftsregulativ 2017 fastsetter priser for kommunale tjenester og ytelser.
<<Prev Next>>

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Siste nytt

kart motorferdselforbud

Motorferdselsforbud i Kvalsund kommune

Fylkesmannen stenger midlertidig for all motorferdsel i utmark i området vest for E6/Repparfjordelva – sør og øst for R94 mellom Skaidi og Saraby – nord for kommunegrensa mellom Kvalsund og Alta, jamfør kart.
21. 04. 2017
Bare venter på lov til å hoppe uti

Reindriften sliter

Snøforholdene og beitegrunnlaget for reinen er svært ugunstige. Reinen tåler ikke forstyrrelser og må ha ro. Det anmodes på det sterkeste å vise hensyn til rein i Kvalsund kommune.
21. 04. 2017

Rein har ankommet Kvalsund kommune

Det er nå flyttet inn en flokk rein på nord-/vestsiden av Repparfjordelva i reinbeitedistrikt 22, Fiettar. Grunnen til den forholdsvis tidlige innflyttingen er etter reinbeitedistrikt 22 vanskelige snøforhold og isdannelser på de vanlige ba...
11. 04. 2017

SKOLERUTA 2017/18

Skoleruta for neste skole- og barnehageår er nå fastsatt.
5. 04. 2017

SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING/GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE

Det kan søkes om redusert betaling/gratis kjernetid i barnehage. Inntekten dokumenters med siste selvangivelse.    Søknad sendes: Kvalsund kommune, Oppvekst og kultur, 9620 Kvalsund, innen 10.08.17. 
5. 04. 2017
14305270_1292652437420526_693590890739764269_o

SOMMERJOBB!

Vi søker etter dyktige ledere til Friluftsskolen 21. - 24. juni 2017! 
4. 04. 2017
Skaidi Vinterfestival 2017 head

God stemning på Skaidi Vinterfestival

24. og 25. mars ble Skaidi Vinterfestival arrangert for første gang ved alpinanlegget på Skaidi. Kvalsund Kommune og Skaidi Alpin som inviterte til åpen alpinbakke med gratis skiheis og ferdig preparert skiløype.
4. 04. 2017
Saraby[1]

Kommunens fineste område er kåret

Området Kvalsundbrua-Saraby er blitt kåret til kommunens fineste område i forbindelse med oppføring i NAF veibok og ruteplanleggeren
3. 04. 2017
Screenshot_2017-04-02-20-00-32

Skredfare ved Doggivann

Norsk folkehelp har varslet om skredfare ved Doggivann.  En stor snøskavel kan rase ut i et populært rasteområde.  Kvalsund kommune ber folk om å være varsom og ikke oppholde seg i berørt område.
3. 04. 2017

BIBLIOTEKET ER STENGT tirsdag 28. og onsdag 29. mars.

Bibliotekaren er opptatt på regional biblioteksamling i Hammerfest.
28. 03. 2017
bjørnstad1

USIKRE ISFORHOLD - BJØRNSTADVATNET I PORSA

Porsa Kraftlag har planlagt arbeid på rørgate fra Bjørnstadvatnet.  Vannstanden vil derfor senkes under laveste regulerte vannstand. Det varsles derfor om unormal is/snøforhold på Bjørnstadvatnet i perioden fremover og til vårløsning  st...
23. 03. 2017

Tilskudd til tilpasning og etablering i egen bolig

TILSKUDD TIL TILPASNING OG ETABLERING I EGEN BOLIG Kvalsund kommune har mottatt tilskudd til tilpasning og til etablering i egen bolig fra Husbanken, som skal videretildeles inneværende år. Tilskudd til tilpasning kan tildeles enkeltpers...
23. 03. 2017