Arbeidsgiverkontrollen Hammerfest Kvalsund (arbeidsgiverkontroll og- veiledning)

Arbeidsgiverspørsmål om lønn, arbeidsgiveravgift etc.

Spørsmål fra arbeidsgivere angående utbetaling av lønn, beregning av arbeidsgiveravgift m.v. kan rettes til:

Arbeidsgiverkontrollen Hammerfest
Postadresse: Hammerfest Kommune

Postboks 1224                                                                                             

9616 Hammerfest

Telefon: 784 02 025
E-post: skatt@hammerfest.kommune.no