Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Avduking av Blå skilt i Kvalsund kommune

Torsdag 6.juni ble kulturhistoriske skilt/Blå skilt satt opp i kommunen. Kvalsund kirke og Spein huset i Stallogargo har nå fått hvert sitt skilt satt opp. 

Hvorfor BLÅ SKILT i Kvalsund?

Det er viktig å markedsføre at vi har noe å vise frem i Kvalsund og resten av Finnmark - både overfor innbyggere og besøkende. Vi må for det første vise at det faktisk står noe igjen etter krigen. I tillegg er det også viktig å markere at bygninger av nyere dato feks gjenreisningsbebyggelse eller andre spesielle bygninger/anlegg er av verdi. Arkeologiske kulturminner kan også markeres. 

Valg av kulturminner er gjort lokalt. Kvalsund kommune har samarbeidet med Fortidsminneforeningen om skilt og tekster. Eierne av kulturminnene har også vært med på utformingen av tekstene. Kvalsund har vedtatt å sette opp to skilt i denne omgang. Det kan selvsagt komme flere skilt senere.
Kvalsund: Kvalsund kirke, 1892  o g  Speinhuset på Stallogargo, hus i trønderstil 1946/47.

.9 Kvalsund kirke med Blå skilt_310x500.jpg2 Speinhuset etter avduking_889x500.jpg

Valg av kulturminner er gjort lokalt. Kvalsund kommune har samarbeidet med Fortidsminneforeningen om skilt og tekster. Eierne av kulturminnene har også vært med på utformingen av tekstene. Kvalsund har vedtatt å sette opp to skilt i denne omgang. Det kan selvsagt komme flere skilt senere.
Kvalsund: Kvalsund kirke, 1892  o g  Speinhuset på Stallogargo, hus i trønderstil 1946/47.

SPEINHUSET
Eiendommen hvor huset står var bebodd før krigen. | 1944 ble huset brent, som alle andre i denne delen av Finnmark. Familien Spein som bodde der ble evakuert, til Trøndelag. Vertsfamilien var hjelpsom, og da freden kom, fikk Spein-familien hente trevirke til bygning av nytt hus- ferdig oppsaget og laftet. Naturlig nok ble det i Trønderstil.
Huset ble transportert til Finnmark demontert, og losset i f1æra. Deretter ble det satt opp på nYfi, og sto noenlunde ferdig i 1947. Familiens bosted før dette var først en jordgamme, senere en tyskerbrakke, som fortsatt står på eiendommen.
Av byråkratiske årsaker ble huset først godkjent som bolig i 1951- familien hadde da bodd der i flere år.
Restaureringsarbeid på bygningen ble oppstartet på 1990 tallet, med velvillig bistand fra Finnmark Fylkeskommune og andre myndigheter. Huset er nå eksteriørmessig satt tilbake til omtrentlig stand som på 1950 tallet.

 

KVALSUND KIRKE
Kvalsund fikk sin første kirke i 1763. Dette var en langkirke i tømmer med omtrent 110 sitteplasser og var i bruk i 125 år før det begynte å falle fra hverandre. Kostnaden å reparere kirken viste seg å bli en dyr affære og viste seg å være mer lønnsomt å bygge en ny.  I 1892 ble det bestemt at kirken skulle tas ned og flyttes til Slåtten, og en ny og større kirke skulle bygges.
 
Det var mye diskusjon om hvor den nye kirken skulle oppføres. Dette var lenge før vi hadde bru i Kvalsund og folk var avhengig av båt for å komme hit. Mange ville ha kirken på Russenes slik at de slapp båtturen, mens andre ville ha kirka her på Handelsstedet, der hvor det allerede var kirkegård i nærheten. Og slik ble det.  Etter tegninger av arkitekt Thams & Co i Trondheim ble en ny langkirke bygd omtrent der hvor sykehjemmet står i dag- det som den gang var Handelsstedets grunn. Altertavlen fra Hammerfest kirke som brant ned i 1890 kom på plass, og i oktober 1892 ble kirken innviet av prost Rosenlund.
 
Det tok dessverre ikke lange tiden før den kom dårlige nyheter om at fundamentet under kirken sviktet. Det viste seg at kirken var bygd på leirgrunn, og det var stor fare for at kirken skulle falle sammen. Reparasjoner var til ingen nytte, og politimesteren valgte derfor å stenge kirken allerede i 1927, bare 35 år etter innvielsen.  Det ble så bestemt at kirken skulle tas ned og flyttes.   Allerede i 1932 ble ny kirketomt stilt gratis til disposisjon av kjøpmann Pedersen-Mjaanes mot at den tidligere tomta gikk tilbake til Kvalsund handelssted. Det er her kirka står den dag i dag. I tårnspiret kan man se årstallet 1934, men kirken ble innviet 2. pinsedag 1935 av biskop Berggrav.
 
Kvalsund kirke er det eldste bygget i Kvalsund kommune, og var det eneste bygget som sto igjen etter tyskernes nedbrenning av Finnmark under 2. verdenskrig. Kirka ble et nytt midlertidig hjem for mange av de som kom tilbake etter krigen. I kirkebygget var det både sengeplasser, butikk og bakeri.
 
I dag står kirka som et ikonisk bygg i Kvalsund, og har en uvurderlig verdi for menigheten og bygda. Kirka vår en viktig kulturbærer, og den oppfyller fortsatt sin funksjon som gudshus med gudstjenestefeiring som den viktigste aktiviteten. Her kommer bygdas folk med sine barn, sin kjærlighet, sin ungdom og sine døde. I veggene i Kvalsund kirke sitter det over 100 år med bønner, håp og tro. 
 

Kvalsund kommune
6.juni 2019

 

shareon email.png shareon print.png