Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Barnevernstjenesten

I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke
foreldrenes ansvar. Noen ganger kan foreldre trenge hjelp
til å ta vare på barnet sitt i kortere eller lengere perioder.
I slike perioder kan foreldre, skole, barnehage ta kon takt
med barneverntjenesten for å drøfte utfordringer og for
å få hjelp fra barneverntjenesten. Dette kaller vi bekymringsmelding.
På bakgrunn av denne vil barneverntjenesten i en periode
kartlegge familiens utfordringer for å kunne tilby konkret
hjelp tilpasset den enkelte families utfordringer.
Barneverntjenesten skal være en garanti for at alle barn
og unge i Norge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.
I de fleste tilfeller iverksetter vi i samarbeid med
foreldrene målrettede tiltak for å sikre barnas omsorgsituasjon.
Dette kan være tiltak som for eksempel veiledning
til foreldre, støtte til barnehage, besøkshjem, tilsyn og /
eller støttekontakt.
Tiltakene i barneverntjenesten skal være tidsbegrenset
og ha tiltaksplaner med klare målsetninger som vil bli
evaluert jevnlig.
Barnevernstjenesten ønsker å ha et godt samarbeid med
den enkelte forelder gjennom samtaler og evalueringer av
eventuelle tiltak.


Barneverntjenesten holder til på Rådhuset i Kvalsund
(i samme lokaler som NAV) telefon 979 66 720/ 932 46 443
Barnevernspedagoger
Lena Marita Thomassen og Torhild Helle

shareon email.png shareon print.png