23. juli

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er deg som ønsker å komme i form ved å gå turer på dagtid sammen med andre. Kanskje sliter du med plager eller håper å unngå dem. Da er aktiv dagtid midt i blinken for deg. Turene er for alle aldersgrupper, både ung og litt eldre.
Vi starter opp onsdag 7/2 kl. 10:30. Oppmøte ved Coop i Kvalsund. Etter turen serverer vi en kopp kaffeeller te.
Påmelding ved oppmøte eller på www.perletur.no

Kategori: Sosialt
Bibliotek
Kvalsund kommune og Finnmark friluftsråd
Uke: 30
26. juli

Strikke-cafe

Lillesalen, Miljøbygget
Kategori: Sosialt
Annet
Hanne Sara
Uke: 30

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon brann og redning: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Befolkningsvekst og nytt fra tilflytterkontoret

Den 19.mai ble det publisert nye statistikker fra SSB som var gledelig lesning sett med Kvalsund kommunes øyne.

folkehelsebilde

 

Kvalsund i vekst

Den 19.mai ble det publisert nye statistikker fra SSB (statistisk sentralbyrå) som var gledelig lesning sett med Kvalsund kommunes øyne. Vi hadde en nettovekst på 7 personer ved utgangen av første kvartal i år og teller nå 1034 personer i kommunen. 

 

På tur opp fra bunnivået i 2010

Siden bunnivået i 2010 da vi var nede i 989 mennesker, har vi igjen klart å snu trenden. Men vi er sårbare og må fortsatt holde fokus på hvordan vi kan utvikle kommunen vår best mulig slik at folk som bor her ikke flytter, samtidig som vi legger tilrette for nye tilflyttere. 

 

Hvordan få befolkningsvekst

Det aller beste midlet mot befolkningsnedgang, er å sørge for at folk som allerede bor her trives og ikke flytter. Den oppgaven hviler på alle og enhver. Kommunen skal være tilrettelegger og sørge for at nødvendige tjenester er tilgjengelige for næringer og innbyggere, samtidig er vi avhengige av engasjert lokalbefolkning som er med å skape aktivitet og optimisme for lokalsamfunnet. De beste ambassadørene for kommuen er befolkningen selv, om ikke egne innbyggere selv har trua eller trives, er det vanskelig å overbevise potensielle tilflyttere. 

 

Lokale ildsjeler 

Vil gjerne trekke frem et par gode eksempler som skaper dette engasjementet og trua på eget lokalsamfunn.  Både lag, foreninger og privatpersoner har tatt initiativ til aktiviteter for barn- og familier. Det er er med å skape et helhetlig tilbud til befolkningen som settes pris på. Bak disse arrangementene står ildsjeler som virkelig fortjener heder og ære, noe de selv sikkert ikke tenker på. De bare gjør dette fordi de oppriktig er glad i bygda si og folkene rundt seg. I tillegg har du alle de som gang på gang stiller på dugnader og frivillige til ulike arrangement. Det er slike som virkelig holder liv i et lokalsamfunn. Konkrete eksempler er initiativet til familieaktivitetsdag på Gjeveluftvanet i vinter, og nå for ikke lenge siden en person som oppfordret kommunen og privatpersoner til vårrydding langs Kvalsundelva. Det er også god aktivitet og engasjement både i Stallogargo, Neverfjord og Kokelv rundt arrangementer og frivillighet gjennom året. 

 

Boliger

Samtidig som vi skal sørge for at innbyggere trives og blir i kommunen er vi også avhengig av tilflytting utenifra. Her har vi endel utfordringer. Vi har mangel på boliger, både for salg og utleie. Tilflytterkontoret har fått konkrete henvendelser fra familier, både nasjonale og utenlandske, totalt mellom 30 og 40 personer i alt, som ønsker å flytte til Kvalsund. Men sjelden er det noe konkret å tilby. Dette er hovedsakelig myntet på det private markedet, så her oppfordres det til å kontakte tilflytterkontoret om du har leilighet eller hus tilgjengelig for utleie slik at disse kan formidles ved henvendelser. Kommunen har stort vekstpotensial, men om en ikke klarer å imøtekomme dette med boliger er det vanskelig å få stor befolkningsøkning. 

 

Reiseliv i kommunen

Akkurat nå jobbes det for fullt med reiselivssamling på Skaidi 8.-9.juni. En av hovedprioriteringene innenfor næring er reiselivsutvikling, hvor vi ser ut ifra undersøkelser og tilbakemeldinger at kommunen har et stort potensial. Vi inviterer derfor aktører, næringer, investorer og øvrige interessenter på Skaidi hotell for å samle kreftene. Les mer her

 

 

Ungdomsfiske

I sommer kan ungdommer mellom 16 og 25 delta på ungdomsfiske i Kvalsund. 2 båter med plass til 3 ombord hver. Dette i perioden 26.06-07.07 og 31.07-11.08.

Ta kontakt med henrik.vaseli@kvalsund.kommune.no for mer informasjon og melding av interesse.

 

Aktivitets- og friluftskommunen

Gjennom året er det mange ulike arrangementer både i regi av kommunen og av lag, foreninger og private. Det er viktig at vi har et bredt aktivitets- og kulturtilbud til befolkningen, disse er med på å skape engasjement og bolyst. Det som er nærmest forestående er Stallomarsjen som arrangeres søndag 28.mai, et løp og en folkefest som virkelig skapte liv i bygda i fjor. Ellers er kommunen i samarbeid med Stallogargo bygdelag og Kvalsund IL godt i gang med planleggingen av kultur- og festdagene Stallodagene, som avholdes 21.-25.juni. paralelt med dette avholdes friluftsskolen i Kokelv. 

Vi er også godt i gang med planleggingen av årets «Vill-Ungdom» og flere kjente fjes er allerede klare for å besøke oss den 8.-10.september. Mer informasjon kommer snart. 

Vil ellers oppfordre til å melde inn til kommunen alt av aktiviteter slik at vi får samlet alt i kommunens aktivitetskalender «Hva skjer» på hjemmesiden. 

 

 

(Foto: Finnmarkseiendommen)

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut