Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Bli-kjent-fondet

I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Kvalsund og Hammerfest er det et mål at vi skal bli bedre kjent og samarbeide mer på tvers av kommunegrensen. For å legge til rette for dette, har vi opprettet et «bli-kjent-fond» som kan bidra til økt aktivitet frem mot 2020.


Fondet

Bli-kjent-fondet har en ramme på 80.000,- for 2019. Det kan søkes om inntil kr 8.000,- pr tiltak /arrangement.

Målgruppe

Frivillige lag og organisasjoner som er registrerte i Kvalsund og Hammerfest.

Hva kan det søkes om tilskudd til

Støtte til felles aktiviteter og arrangementer som inkluderer innbyggerne i Kvalsund og Hammerfest.

Søknadsfrist

Den 15. i hver måned. Søknader blir behandlet fortløpende inntil alle fondets midler er disponert.

Søknad

Sendes postmottak@hammerfest.kommune.no Det er ikke noe eget søknadsskjema, men søknaden må inneholde følgende opplysninger, markert med overskrifter:
  • Foreningens navn
  • Ansvarlig søker
  • Navn på aktiviteten
  • Målsetning med aktiviteten
  • Beskrivelse av aktiviteten
  • Plan for markedsføring
  • Budsjett
  • Foreningens kontonummer

Tilsagn og utbetaling

Etter at tilsagn er gitt, vil tilskudd utbetales til foreningens konto etter innlevering av regnskap for gjennomført aktivitet.

For mer informasjon, kontakt prosjektkoordinatorene

Grethe Nissen T 78 40 25 71 | M 913 31 191 | grethe.nissen@hammerfest
Thorbjørn Johnsen T 78 40 25 03 | M 909 92 780 | thorbjorn.johnsen@hammerfest.kommune.no