Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Pressemelding

Bokbussen Karasjok/Utsjok/Porsanger takker for seg fra nyttår etter 30 års drift. Kokelv mister sitt bokbussanløp.

Nedleggelse etter 30 års drift. Det var kommunene Karasjok og Utsjok som startet samarbeidet om bokbussdrift. Porsanger kommune kom med i 1992. I de tre siste årene har bokbussen også hatt et stopp på Kokelv oppvekstsenter i Kvalsund kommune.

bokbuss

NEDLEGGELSE ETTER 30 ÅRS DRIFT

Bokbussen feirer 30 årsjubileum 9.oktober i år, som var den samme dagen kong Olav i 1989 åpnet Sametinget i Norge. En stor og høytidelig dag, hvor også den felles interkommunale samiske bokbussen i kommunen Karasjok og Utsjok i Finland, hadde første kjørerute i Utsjok

Det var kommunene Karasjok og Utsjok som startet samarbeidet om bokbussdrift. Porsanger kommune kom med i 1992. I de tre siste årene har bokbussen også hatt et stopp på Kokelv oppvekstsenter i Kvalsund kommune. I løpet av de 30 årene har bokbussen hatt 342 709 registrerte utlån og kjørt over 690 000 kilometer til sammen i samarbeidskommunene. Bokbussens lengste ruter har blant annet vært til Suošjávri og Váljohka i Karasjok, Nuorgam og Gámasmohkki i Utsjok og Smørfjord og Mårnes i Porsanger, og Kokelv i Kvalsund kommune. På sine ruter har bussen besøkt gårder, hus, skoler. barnehager, institusjoner og sykehjem.

På disse 30 årene har bokbussen og tjenestene endret seg på noen områder. Datamaskinene og internett har erstattet stempler og papirkatalogen. Lydkassettene og videokassettene er blitt erstattet med cd-, dvd- og blu-ray -platene. De siste årene har også bokbussen tilbudt utlån av e-bøker, men mesteparten av utlånet har vært og er fortsatt vanlige bøker og tidsskrifter i papirutgaver. Bokbussen har i tillegg vært et møtested hvor publikum kan møtes og prate samisk. Samisk har vært hjertespråket, som har vært felles i samarbeidskommunene og over landegrensen.

Styret i Bokbussen takker for godt samarbeid med Sametinget i Norge, Utsjok kommune, Porsanger kommune og Karasjok kommune.  Bokbussen takker også alle våre besøkende, lånekunder, gode samtalepartnere for deres besøk over 30 år.  Styret takker våre tre ansatte ved Bokbussen for godt samarbeid  og som har stått på slik at bokbussen har nådd fram til alle bygdene i de tre kommunene.

Når Bokbussen Karasjok/ Utsjok/ Porsanger slutter sin virksomheten 31.12.2019 kan den se tilbake på gode minner fra sin virksomhet i 30 år.

Bokbussen vil markere sin 30 årsdag ved å ha et stopp utenfor Karasjok bibliotek onsdag 9. oktober kl. 9.00-15.00, hvor det blir mulig for alle å komme og besøke bussen. Med enkel bevertning, kaffe og kake.

Det blir også markering av bokbussen med et stopp i sentrum i Lakselv og Utsjok, når bussen har rutekjøring der. Datoer og sted vil bli annonsert senere.

Hilsen
Soile Kokkonen/ avdelingsbibliotekar
Girjebusse Kárášjohka-Ohcejohka-Porsáŋgu/ Bokbussen Karasjok-Utsjoki-Porsanger