Økonomiplan 2019-2022

Budsjett 2019

Kommunestyret behandlet nytt budsjett for 2019 med tilhørende økonomiplan den 13. desember. I tillegg ble det også vedtatt gebyr- og avgiftregulativ for 2019.

IMG_1363_100

Budsjettdokumentet finner du her:

2018-12-13 KST vedtak til budsjett 2019 øk plan 2019-2022.pdf

Gebyr- og avgiftsregulativ finner du her:

2018-12-13 KST gebyr og avgifts regulativ 2019.pdf