22. januar

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 04
24. januar

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 04
25. januar

Strikke-cafe

Lillesalen, Miljøbygget
Kategori: Sosialt
Annet
Hanne Sara
Uke: 04

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon brann og redning: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Finnmark fylkeskommune: Tilskudd til vilt- og friluftslivsformål i 2018

Lag, foreninger, kommuner og enkeltpersoner kan søke om tilskudd for 2018 nå

Man kan søke tilskudd til:
  • Friluftsaktivitet (frist 1. februar)
  • Turskiltprosjekt «Fylkeskommunalt tilskudd til skilting og merking» (frist 15.februar)
  • Tilskudd til statlig sikring av friluftsområder (15. januar)
  • Tiltak i statlig sikrede friluftsområder (1. februar)
  • Viltformål (frist 15. januar)
 
Dette er tilskudd som Finnmark fylkeskommune forvalter på vegne av Klima- og miljødepartementet.
For mer informasjon se: http://www.ffk.no/sok-tilskudd/
Miljødirektoratets søknadssenter: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/