24. september

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er deg som ønsker å komme i form ved å gå turer på dagtid sammen med andre. Kanskje sliter du med plager eller håper å unngå dem. Da er aktiv dagtid midt i blinken for deg. Turene er for alle aldersgrupper, både ung og litt eldre.
Vi starter opp onsdag 7/2 kl. 10:30. Oppmøte ved Coop i Kvalsund. Etter turen serverer vi en kopp kaffeeller te.
Påmelding ved oppmøte eller på www.perletur.no

Kategori: Sosialt
Bibliotek
Kvalsund kommune og Finnmark friluftsråd
Uke: 39
24. september

Verdensdagen for psykisk helse - turmarsj over Kvalsundbrua

Oppmøte på parkeringsplassen utenfor Stallogargotunellen. Det vil bli cafe, miniforedrag og sang i miljøbygget i Kvalsund

Parkeringsplass ved Stallogargotunnellen
Kategori: Annet
Annet
Uke: 39
4. oktober

Strikke-cafe

Lillesalen, Miljøbygget
Kategori: Sosialt
Annet
Hanne Sara
Uke: 40

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon brann og redning: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Folkemøter i Kokelv og Kvalsund

18. og 19.juni ble det avholdt folkemøter i Kokelv og Kvalsund med informasjon og staus om skuterløyper og planer/innspill for frivilligheten. 

Rådmannen redegjorde for bakgrunn og hensikten med møtet. I møtet ble det presentert grunnlaget for arbeidet som ad-hoc gruppen har gjort i sakens anledning. I tillegg ble resultatene fra arbeidet som startet mars 2017 gjennomgått. Etter dette ble saksgrunnlaget debattert og kommentert.  

Oppmøtet i Kokelv må betegnes som noe beskjedent med 6 deltakere. I Kvalsund var det møtt opp 8 personer til samme møte dagen etter. Folkemøtet i Kvalsund ble streamet på Facebook og oppnådde 661 registreringer på FB, og 263 som helt eller delvis har fulgt gjennomgangen av arbeidet med regodkjenning av skuterløyper. Det betegnes som meget tilfredsstillende. Disse kan ses i opptak her, se lenker under:

Rådmannens oirentering vedrørende regodkjenning av skuterløyper

Ordførerens orientering vedrørende frivillighet, lag og ofreninger del 1

Ordførerens orientering vedrørende frivillighet, lag og foreninger del 2

Innspillene kommunene mottok kan sammenfattes på følgende måte:

  • Brukerbetaling for kjøring i skuterløyper ønskes ikke.
  • Merking av løypene er et problem. Bruk av plaststikker medfører fare for at stikkene blir liggende igjen etter sesongen og skaper et forurensningsproblem.
  • Redusert hastighet vil redusere støyforurensningen.
  • Nye tilkoblingsløyper til nabokommuner ønskes.
  • Forslaget til ny forskrift virker bra og godt gjennomtenkt.
  • Friluftsområder i kommunen virker underlig og lite passende for KK. Det er stor forskjell på vinter- og sommerbruk av potensielle friluftsområder.
  • Fugle- og dyreliv påvirkes av skutertrafikk, men i moderat monn.

 

Gunnar Lillebo

referent

folkemøte rådmannens orientering_300x387.jpgfolkemøteordfører del1_300x339.jpgfolkemøteordfører del2_300x402.jpg