Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Lokaler - forhåndsstemme

Dersom du ønsker å avgi stemme før valgdagen, kan du stemme både i egen kommune og utenfor egen kommune. 

Forhåndsstemmeperioden er fra 10. august til 6. september.

Dersom du forhåndsstemmer i egen kommune vil prosessen være tilnærmet lik stemmegivning på valgdagen. Dersom du stemmer utenfor hjemkommunen din vil stemmen(e) dine sendes i særskilt konvolutt til din hjemkommune. Husk valgkortet dersom du stemmer utenfor egen kommune - dette gjør at prosessen går raskere, men du kan fortsatt stemme dersom du ikke har den med deg. 

Kvalsund og Hammerfest kommuner har forhåndsstemmelokaler på følgende steder:

  • Du kan forhåndsstemme på Servicekontorene i Kvalsund rådhus og i Hammerfest rådhus i vanlig åpningstid i hele forhåndsstemmeperioden.
     
  • Vi tar sikte på å ha forhåndsstemmelokaler ved Nissensenteret i Hammerfest, Hammerfest videregående skole og UiT Campus Hammerfest. Åpningstider for disse annonserer vi på nettsidene til Kvalsund og Hammerfest kommuner.
     
  • Vi arrangerer forhåndsstemming ved helse- og sosialinstitusjoner i perioden 26. august til 6. september.
Du kan forhåndsstemme på følgende steder:
UiT  onsdag 28. aug kl. 10:00 - 14:00
Hammerfest sykehus torsdag 29. aug kl. 09:00 - 15:00
Kirkeparken omsorgssenter fredag 30. aug  kl. 10:00 - 13:00
Rypefjord sykehjem tirsdag 03. sep kl. 09:00 - 10:30
Rypefjord bosenter /
Utsikten bokollektiv
tirsdag 03.sep kl. 11:30 - 13:00
Hammerfest videregående skole onsdag 4. sep kl. 11:00 - 13:00
Kvalsund sykehjem torsdag 5. sep kl. 09:00 - 11:00
Kvalsund Bo- og omsorgssenter torsdag 5. sep kl. 12:00 - 14:00
Kokelv bo- og omsorgssenter fredag 6.sep kl. 10:30 - 12:30
Nissensenteret lørdag 31. aug – fredag 6. sep
kl. 11:00 - 16:00 (18)

Hvis du har stemmerett i en annen kommune enn Kvalsund eller Hammerfest, kan du likevel avgi forhåndsstemme hos oss. Du vil da få utdelt en stemmeseddel med navnene på de registrerte politiske partiene, men ikke navn på de enkelte kandidatene. Du må krysse av for hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra din kommune og bruke den, dersom du ønsker å gi personstemmer til kandidater på listen.

Hvis du ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan du henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Dette kan du gjøre i hvilken som helst kommune i Norge.