Du er her: Hjem Arkiv Artikkelarkiv 2012

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Kvalsund kommune - til og med 6. mai: Samtlige løyper unntatt løype 12

Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2012

Med hjemmel i § 9 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988, har Fylkesmannen i Finnmark i dag vedtatt at en del snøskuterløyper i fylket kan holdes åpne ut over 4. mai 2012. Oversikt over hvilke løyper dette gjelder med tidspunkt, er gitt nedenfor.

 

Fylkesmannen setter som vilkår at kommunene selv skal stenge løypene på kort varsel før forlengelsesdato dersom traseene ikke lenger er farbare, eller dersom kjøring vil skje delvis på barmark. Kommunene må være særlig oppmerksomme på løyper som starter i lavlandet. Kommunene skal også så raskt som mulig stenge løyper dersom reindrifta ved distriktsleder ber om dette. Fylkesmannen ber kommunene planlegge for og påse at løypestikker av plast samles sammen umiddelbart etter stenging for å unngå forsøpling. Oppfordringen gjelder også for øvrige løyper som er stengt fra 5. mai.

 

Kvalsund kommune

Til og med 6. mai:

Samtlige løyper unntatt løype 12, dvs

1Hele

2 Hele

5 Hele

6 Hele

8 Hele

9 Hele

10 Hele

13 Hele

19 Hele

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut