Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Som arbeidsgiver må du foreta forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift hver gang du utbetaler lønn og annen trekkpliktig godtgjørelse.

 Du må trekke skatt i alle lønnsutbetalinger på grunnlag av den ansattes skattekort som du selv bestiller via altinn.no.

Har ikke den ansatte skattekort, skal du trekke 50 % i skatt. Gjelder det pensjonsytelser skal det trekkes 30 %.

Forskuddstrekket skal settes inn på en egen skattetrekkskonto senest første virkedag etter lønnsutbetaling.