23. juli

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er deg som ønsker å komme i form ved å gå turer på dagtid sammen med andre. Kanskje sliter du med plager eller håper å unngå dem. Da er aktiv dagtid midt i blinken for deg. Turene er for alle aldersgrupper, både ung og litt eldre.
Vi starter opp onsdag 7/2 kl. 10:30. Oppmøte ved Coop i Kvalsund. Etter turen serverer vi en kopp kaffeeller te.
Påmelding ved oppmøte eller på www.perletur.no

Kategori: Sosialt
Bibliotek
Kvalsund kommune og Finnmark friluftsråd
Uke: 30
26. juli

Strikke-cafe

Lillesalen, Miljøbygget
Kategori: Sosialt
Annet
Hanne Sara
Uke: 30

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon brann og redning: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Frivillige lag og foreninger kan søke om støtte til tiltak

Grønne midler

Noe av FeFos overskudd deles ut som Grønne midler, som er en økonomisk støtteordning for frivillige lag og foreninger i Finnmark. Formålet er å stimulere til økt friluftsliv og bruk av naturen. Søknadsfrist er 15.august.

Frivillige lag og foreninger kan søke om støtte til tiltak som fører til økt friluftsliv og bruk av naturen. Vi oppfordrer lag- og foreninger som ikke har søkt tidligere om å søke. I år vil vi prioritere søknader fra områder i Finnmark som har fått lite støtte tidligere.  

Alle søknader behandles etter søknadsfristene 15. februar og 15. august. Svar kan ventes innen 1. april og 1. oktober.

  • Søknadsskjem​a grønne midler (inaktivert inntil 1. juli 2017)
FeFo støtter spesielt tiltak som:
  • fremmer det daglige og familievennlige friluftslivet
  • fremmer aktivitet i nærområdet
  • bidrar til at grupper med særlig behov blir aktivisert
  • har barn og ungdom som målgrupper
  • bidrar til at nye grupper får et tilbud
  • kommer flest mulig til gode

Ved tildeling prioriteres friluftsaktiviteter og det gis ikke støtte til større fysiske anlegg.  Noen tiltak krever tillatelse fra grunneier, kommunen eller andre rettighetshavere (eks. tursti og faste installasjoner). Tillatelse må legges ved søknaden. Det må søkes om grunneiers tillatelse i forkant og det må påregnes behandlingsgebyr og engangsgebyr for oppføring.

Hvem kan søke?

Frivillige lag og foreninger. Organisasjoner som har lokallag i flere enn 5 kommuner i Finnmark kan søke om støtte for tiltak på vegne av sine lokallag
 
FeFo kan gi støtte til andre enn lag/ foreninger ved større samarbeidsprosjekter og til tiltak som aktiviserer mange.
 
 

Gjelder tiltaket en tursti i Finmark?

Dersom ditt tiltak gjelder skilting og merking av en tursti bør du søke støtte gjennom det Turskiltprosjektet via ffk.no Turskiltprosjektet er et spleiselag mellom FeFo, Fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen.
 

Synliggjøring av støtte 

Mottakere av grønne midler skal gjennom ulike måter synliggjøre at FeFo støtter tiltakene. Se Synliggjøring av prosjekter i høyre meny.
Tilretteleggingstiltak som turstier, turkasser, gapahuker og lignende skal legges ut på turportalen www.godtur.no .  Mer informasjon om GodTur

 

Søknadsfristen i år er 15. februar og 15. august.

 

Rapportering

  • Etter avslutning av tiltaket skal mottakere av grønne midler levere en enkel rapport med digitale bilder av tiltaket.
  • ​Rapportering og regnskap skjer på eget skjema