Du er her: Hjem Helse og sosial

Helse og sosial

Kommunale tjenester som ytes etter enkeltvedtak blir fattet med bakgrunn i forskjellige lovverk – hovedsakelig Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. Disse enkeltvedtakene kan påklages.

Kommunen yter også tjenester som ikke er lovpålagte. En kan ikke påklage avgjørelsen i disse sakene, men jamfør Forvaltningsloven kan en påklage dersom en mener det er feil ved saksbehandlingen. Eventuelle klager på tjenester som tjenestemottaker mottar jf vedtak, rettes til den virksomheten som utøver tjenesten.

Tjenester som kan tildeles og dermed kan påklages ut fra LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven):

Se høyremeny for de ulike tjenestene

reklamehuset helse2_640x390.jpg

(Foto: Zbigniew "Ziggi" Wantuch)

helse_640x360.jpg

Kvalsund helsesenter ligger i Grubevegen 23 i Kvalsund sentrum. Like ved kirka.