22. februar

Strikke-cafe

Lillesalen, Miljøbygget
Kategori: Sosialt
Annet
Hanne Sara
Uke: 08
26. februar

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 09
28. februar

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 09

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon brann og redning: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Høring: Kvalsund kommune - nye veinavn ved adressering

Kvalsund kommune vil starte opp adresseringsarbeid i kommunen. Det betyr at alle skal få en gate/veiadresse. Kommunen er delt inn i totalt ni ulike geografiske områder, og adressene som er ute på høring nå gjelder to områder.

Disse to områdene er:

Kvalsund sentrum (8000) og Fægfjord (6000).

 

Forslagene til navn for de nevnte områder er sendt ut på høring, jfr. vedtak i SAK 5/17 i Utviklingsutvalget den 23. feb. 2017.

Det er mulig å foreslå nye navn. Nye navneforslag skal begrunnes.

Kommunen skal påse at godkjente navn brukes.

 

INNDELING ADRESSEKODER I KOMMUNEN

 

Adressekoder i Kvalsund kommune.png

 

 

Utviklingsutvalget vedtok den 23. februar 2017 følgende forslag til adresse-/vei-/gatenavn for områdene 8000 Kvalsund sentrum og 6000 Fægfjord. Det er disse navnene som nå er ute på høring før videre politisk behandling: 
 
8000 Kvalsund sentrum

8010 Slettelva
Godkjent navn fra kart, fra Tappen til Leirbukt

8011 Gargoveien
Godkjent navn fra kart, fra Leirbukt til Perneset

8100 Dalvegen
Fortsetter til Kvalsund trafostasjon

8110 Korsfossen
Godkjent navn fra kart, fra Kvalsund trafostasjon til Korselvbru

8111 Kvalsunddalen
Godkjent navn fra kart, fra korselvbru til Neverfjorvannet.

8700 Nyggenen
Godkjent navn fra kart. Nyggenenjordet

8730 Olgabakken
Godkjent i reguleringsplan av 21.02.2013.

8720 Kvalsundlia
Godkjent i reguleringsplan av 21.02.2013.

6000 Fægfjord

6000 Kakelv
Godkjent navn fra kart, Fra Perneset til Storlomvannet.

6001 Fegfjordveien
Godkjent navn fra kart, gamle butikken til Fægfjordnesset

6002 Øvergårdveien
Godkjent navn fra kart, fra kryss til Øvergård.

6010 Markoppveien
Godkjent navn fra kart, Fra Storlomvannet til Goradaknesset.

6011 Markoppnesset
Godkjent navn fra kart, Markopp industriområde.

6020 Gorahat
Godkjent navn fra kart, og tilpasset sammensetningsform.

6030 Dypelvbukta
Godkjent navn fra kart, Fra Goradaknesset til Arisberget

6040 Foldalveien
Godkjent navn fra kart, Fra Øyen til Ulveryggen

6050 Ariselvveien
Godkjent navn fra kart, Fra Arisberget til Repparfjord bru.

 

I høringsbrevet er det utdypet lovhjemmel for adressering, samt prinsipp fra statens kartverk om navnsetting på adresser. Det fulle høringsbrevet kan lastes ned for gjennomlesning her

Høringsbrev ligger også tilgjengelig på rådhuset, ved servicekontoret.

Eventuelle innspill/forslag sendes skriftlig til:

Kvalsund kommune
Rådhusv. 18
9620 Kvalsund

eller e-post: servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Frist for innspill/forslag er 16.04.2017

 

Teknisk avdeling

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut