Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Influensavaksinering 2017 Kvalsund kommune

Influensavaksine anbefales til risikopasient. Hjerte/lungesyke, pasienter med diabetes, kronisk nyresvikt, betydelig overvekt, nevrologiske sykdommer, gravide etter 12. svangerskapsuke, personer over 65 år.

vf8

Villmarksfestivalen er en gratis og rusfri festival for unge mellom 13 og 22 år

Deltakerrekord for årets Vill-Ungdom!

I år ble Villmarksfestivalen Vill-Ungdom arrangert for andre år på rad og det med ny deltakerrekord! Det meldte seg på 101 personer fra 6 ulike kommuner, 80 møtte opp. I fjor var tallene 63 påmeldte, 47 oppmøte fra 4 ulike kommuner. 

Snorklipp åpning RV 94

Åpning av ny parsell RV94

Mandag 4. september ble det åpnet en ny parsell av RV 94 mellom Skaidi og Arisberget.

Sport sommer

Søknadsfrist 1.november 2017

Spillemidler for 2018

Kvalsund kommunes frist til søkere på spillemidler for idrett og fyisk aktivitet er 1.november. 

Høring: Detaljregulering for Kvalsund havn

2.gangs høring og offentlig ettersyn


kminne

Søndag 17.september

Kulturminnedag ved Porsa kraftverk

Kulturminnedagene markeres fra 9.-17.september. Årets tema er Kulturminner i samfunnets tjeneste. I Kvalsund kommune drar vi til Porsa for å løfte frem historien om Porsa kraftverk. Kulturminner i samfunnets tjeneste åpner for muligheter til å vise frem kulturarvens betydning for samfunnsutviklingen.