Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

NB: Vi oppgraderer nettstedet idag 6.7. med ny design og struktur, så det vil være noe innhold som er utilgjengelig en periode

kart motorferdselforbud

Motorferdselsforbud i Kvalsund kommune

Fylkesmannen stenger midlertidig for all motorferdsel i utmark i området vest for E6/Repparfjordelva – sør og øst for R94 mellom Skaidi og Saraby – nord for kommunegrensa mellom Kvalsund og Alta, jamfør kart.

Bare venter på lov til å hoppe uti

Ekstraordinære beiteforhold gjør situasjonen vanskelig for reindriften

Reindriften sliter

Snøforholdene og beitegrunnlaget for reinen er svært ugunstige. Reinen tåler ikke forstyrrelser og må ha ro. Det anmodes på det sterkeste å vise hensyn til rein i Kvalsund kommune.

Rein har ankommet Kvalsund kommune

Det er nå flyttet inn en flokk rein på nord-/vestsiden av Repparfjordelva i reinbeitedistrikt 22, Fiettar. Grunnen til den forholdsvis tidlige innflyttingen er etter reinbeitedistrikt 22 vanskelige snøforhold og isdannelser på de vanlige barflekkområder på vinterbeiteområdet og flyttelei.

Kvalsund kommune oppfordrer scooterkjørere å holde seg innenfor løypenettet og å vise varsomhet i områder rein oppholder seg.

SKOLERUTA 2017/18

Skoleruta for neste skole- og barnehageår er nå fastsatt.

SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING/GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE

Det kan søkes om redusert betaling/gratis kjernetid i barnehage. Inntekten dokumenters med siste selvangivelse.    Søknad sendes: Kvalsund kommune, Oppvekst og kultur, 9620 Kvalsund, innen 10.08.17. 

14305270_1292652437420526_693590890739764269_o

Er du over 18 og glad i friluftsliv?

SOMMERJOBB!

Vi søker etter dyktige ledere til Friluftsskolen 21. - 24. juni 2017!