Stor snøskredfare

4 - stor snøskredfare for region Vest-Finnmark

Folkemøte i Kokelv

Tirsdag 13 mars ble det gjennomført et folkemøte i Kokelv. Temaet var boligbygging.

Statnett bygger ny linje

Torsdag 1. mars vedtok Statnetts styre oppstart også på siste parsell av prosjekt Balsfjord – Skaidi, fra Skillemoen i Alta til Skaidi i Kvalsund.

Nye Hammerfest kommune

Vi lanserer nå en felles informasjonsportal for kommunesammenslåingen mellom Hammerfest og Kvalsund kommuner.

Kommunereformen: Ny prosjektkoordinator på plass

Under KS-møte i Kvalsund 15.2 fikk medlemmene en kort redegjørelse/informasjon om status på kommunesammenslåings prosjektet av rådmann Gunnar Lillebo....

Administrative/ politiske delprosjekter i arbeidet med kommunesammenslåingen

Det skal gjennomføres mye administrativt og politisk arbeid før  1.1.2020. I hht vedtatt intensjonsavtale skal en rekke målsettinger oppfylles. Formal...

Nye Hammerfest kommune – hva skjer?

Arbeidet med kommunesammenslåingen mellom Kvalsund og Hammerfest er godt i gang. 

Møter i arbeidsutvalget og partssammensatt utvalg for fellesnemnda

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget og Partssammensatt utvalg 09.02.18 kl 12:00 i kommunestyresalen på Hammerfest rådhus. (Merk at klokkeslettet ...

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er for deg som ønsker å komme i form ved å gå på turer på dagtid sammen med andre. Turene er for alle aldersgrupper - både unge og lit...

Skøytebane i Kvalsund!

Teknisk avdeling i samarbeid med Kvalsund Brann og Redning har laget skøytebane på sletten nedenfor kirken. Satser på at den er klar fra 20.januar 
<<Prev Next>>
21. mars

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 12
22. mars

Strikke-cafe

Lillesalen, Miljøbygget
Kategori: Sosialt
Annet
Hanne Sara
Uke: 12
26. mars

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 13

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon brann og redning: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Siste nytt

IMG_20170402_150757

Stor snøskredfare

4 - stor snøskredfare for region Vest-Finnmark
19. 03. 2018
Folkemøte i Kokelv

Folkemøte i Kokelv

Tirsdag 13 mars ble det gjennomført et folkemøte i Kokelv. Temaet var boligbygging.
15. 03. 2018

Tilskudd til tilpasning i egen bolig

Tilskuddet skal dekke godkjente kostnader ved tilpasningen; kostnadsoverslag og beskrivelse av tiltaket.  Tilskuddet er behovsprøvd på bakrunn av innsendt dokumentasjon på inntekter og utgifter.  Barnefamilier, eldre og andre med behov for ...
13. 03. 2018
Kokelv sjøsamiske

Utstilling av 20 gamle portretter på Rådhuset i Kvalsund

Kokelv sjøsamiske museum, som nå eier bildene, stiller ut portrettene. De kjenner ikke, eller er ikke sikre på hvem som er portrettert, så de ønsker publikums hjelp til å identifisere disse menneskene. 
7. 03. 2018
Skaidi 2005 - foto: Kai Hugo Knutsen

Statnett bygger ny linje

Torsdag 1. mars vedtok Statnetts styre oppstart også på siste parsell av prosjekt Balsfjord – Skaidi, fra Skillemoen i Alta til Skaidi i Kvalsund.
2. 03. 2018
bilde til nytt om kommunereform

Nye Hammerfest kommune

Vi lanserer nå en felles informasjonsportal for kommunesammenslåingen mellom Hammerfest og Kvalsund kommuner.
1. 03. 2018
Hammerfest energi usikker is

Usikker is

Hammerfest energi melder om fare for dype sprekkdannelser i vannmagasinene. Det er lite vann i våre magasin i Porsa, Hammerfest og Breivikbotn. Det er derfor fare for usikker is med dype sprekkdannelser, og det advares mot ferdsel i kanten ...
1. 03. 2018

OPPTAK I BARNEHAGE OG SFO

barnehage - de som har fast hel plass trenger ikke søke på nytt. Alle andre må søke. SFO - alle må søke, også de som har plass i dag. Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid senes inn med samme frist. Skjema fås ved he...
28. 02. 2018
Snøskuter

Pågående arbeid med re-godkjenning av skuterløyper

Kvalsund kommue arbeider med ny kommunal forskrift for skuterløyper. Kommunen anmoder om innspill til ny forskrift, henunder trasé og løype. Arbeidet skal være ferdig innen sommeren i år.
27. 02. 2018

KULTURPRIS 2018

KULTURPRIS 2018 Lag, foreninger og enkeltpersoner kan sende inn forslag med begrunnelse på kandidater til årets kulturpris. Forslag til kandidater bes sendt innen 1.mai 2018. 
27. 02. 2018
Kor 18

Hammerfest blandede kor i Kvalsund kirke 15.mars

Korkonsert i Kvalsund kirke torsdag 15.mars kl 19.00.  Kollekt til inntekt for ungdomsarbeid i Kvalsund.  
23. 02. 2018