Hvilke næringer og jobber mener du det bør satses på i Kvalsund kommune?

I forbindelse med utarbeidelse av strategisk næringsplan for Kvalsund kommune ber vi om din tilbakemelding

Har du innspill eller spørsmål om kommunesammenslåingen?

Har du innspill eller spørsmål om kommunereformen? Alt fra prosess og hva dette vil si for deg i praksis. Vi svarer og overbringer innspill.

GIĐĐAJOHTIN MINUVTTAS MINUKTII / Reinflytting minutt for minutt

Husker du hurtigruten minutt for minutt? Nå gjøres det klart for reinflytting minutt for minutt, og Kvalsund kommune er i sentrum! Vi trenger innspill...

HØRING - Forslag til nye politivedtekter i Kvalsund kommune, Vest-Finnmark

Politivedtektene av 1967 er blitt revidert og oppdatert.

Kåring av kommunens fineste område!

Nominer det du mener er kommunens fineste område! Send bildet på E-post med stedsnavn/områdenavn og begrunnelse, eller bruk #mittkvalsund på Instagram...

Ildsjelen bak Skaidi Xtreme er årets idrettsnavn!

Årets idrettsnavn er ildsjelen bak Skaidi Xtreme, Odd Peder Wang-Norderud!  Vi gratulerer!

Vedtatt Gebyr- og avgiftsregulativ 2017

Gebyr- og avgiftsregulativ 2017 fastsetter priser for kommunale tjenester og ytelser.

Budsjett 2017 / Økonomiplan 2018-2020

I kommunestyremøte nr.9/2016, den 15.12.2016, ble budsjett for 2017, med tilhørende økonomiplan vedtatt.

Nussir får tillatelse til gruvedrift i Nussir og Ulveryggen

Klima- og miljødepartementet opprettholder Miljødirektoratets vedtak om å gi tillatelse etter forurensningsloven til gruvedrift i Nussir og Ulveryggen...

Følg kommunestyremøtene på nett

Nå er alle kommunestyremøtene tilgjengelige for publikum på nett!  
<<Prev Next>>

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Siste nytt

næringsplanbilde

Hvilke næringer og jobber mener du det bør satses på i Kvalsund kommune?

I forbindelse med utarbeidelse av strategisk næringsplan for Kvalsund kommune ber vi om din tilbakemelding
13. 02. 2017
bhgeplass

OPPTAK I BARNEHAGE OG SFO 2017/18

Det skal foretas hovedopptak for neste barnehageår: 2017/18.  For barnehagene må alle uten 100 % fast plass søke.  Nytt i år er at barn som fyller 1 år i september og oktober har etter søknad innen frist rett til plass i barnehage fra den m...
13. 02. 2017
Stridsvogn

Forsvaret orienterer om øvelse Joint Viking

Storøvelsen som gjennomføres i mars uke 10 og 11 vil berøre Kvalsund kommune. Forsvaret holder en orientering til kommunen tirsdag 14 februar kl 0800 på rådhuset. Møtet er åpent for interesserte.
13. 02. 2017

Kurs i økt digital deltakelse på Kvalsund bibliotek

Fylkesbiblioteket jobber i disse dager med digital opplæring for de antatte sårbare grupper som er ikke-brukere av IKT i Norge. Det vil si de som ikke bruker data, smarttelefon eller nettbrett. Målet er å få de i gang med å bruke teknologie...
10. 02. 2017
Finnmark Friluftsråd

Ledig stilling i Finnmark Friluftsråd

Finnmark Friluftsråd er et interkommunalt samarbeid der de aller fleste av fylkets kommuner deltar.
8. 02. 2017
Flagg

Minneverdig markering av Samefolkets dag

Det er 100 års siden den første samiske landsmøtet ble gjennomført i Trondheim. Dette ble Samefolkets dag. Kvalsund gratulerer hjertligst med dagen.
6. 02. 2017
1280px-Sami_flag

Markering av samenes nasjonaldag i Kvalsund kommune

6.februar er det samefolkets dag, og 100 år siden det første samiske landsmøtet ble avholdt i Trondheim 6. februar 1917 . Dette markeres blant annet med temadager på Kokelv oppvekstsenter og Kvalsund skole, og med kulturelle innslag og salg...
3. 02. 2017
hjerterom

DKS-forestilling med Samovarteateret

Gjennom Den Kulturelle Skolesekken settes forestilligen "Hjerterom" opp på Miljøbygget onsdag 8. februar kl. 11.00. Den handler om vennskap; viser hvordan et vennskap kan oppstå og forskjellige aspekter ved vennskap.  Forestillingen er b...
1. 02. 2017

Vannavstenging.

Det blir vannavstenging i morgen, 31. januar  2017, fra kl 09.00 - kl 11.00. Hele Kvalsund tettsted - fra og med Kvalsundveien 183 og mot sentrum.
30. 01. 2017
2017-bosetting_thumb1_100

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan Øvre Skaidilia Hyttefelt

Rambøll Norge AS søker på vegne av Finnmarkseiendommen om en mindre endring av detaljreguleringsplan for Øvre Skaidilia hyttefelt.  Endingen omfatter utvidelse av fem parkeringsplasser.  Høringsfrist er mandag 13 mars 2017.
27. 01. 2017
Interimnemnda 16 jan 17

Har du innspill eller spørsmål om kommunesammenslåingen?

Har du innspill eller spørsmål om kommunereformen? Alt fra prosess og hva dette vil si for deg i praksis. Vi svarer og overbringer innspill.
27. 01. 2017