TIL INFO: Anleggstrafikk i Porsa

Porsa kraftlag har bedt Kvalsund kommune opplyse sine innbyggere og besøkende om det følgende: 

Påmelding til Vill-Ungdom 2017 åpnet!

Fjorårets festivalsuksess gjentas - helgen 8.-10.september arrangeres årets villmarksfestival i Kvalsund kommune!

KVALSUND KOMMUNE - RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2017

Kvalsund kommune har vedtatt å rullere strategisk næringsplan 

Skaidi som utgangspunkt eller midtpunkt?

8.-9.juni arrangerte Kvalsund kommune reiselivsseminar for alle som er interesserte i utvikling av reiseliv, med spesiell fokus på Skaidiområdet. 

Nytt kommunenavn og våpen for Hammerfest og Kvalsund kommuner

Kåring av folkets favoritter fra innkomne forslag på nytt kommunenavn og kommunevåpen. Det er åpnet for at du kan være med på å stemme på de innkomne ...

Stallomarsjen 2017

Søndag 28.05. ble Stallomarsjen 2017 avholdt i Kvalsund. Stallomarsjen er et løp fra Kvalsund rådhus til Stalloen og tilbake på tid. Det er også en ma...

Befolkningsvekst og nytt fra tilflytterkontoret

Den 19.mai ble det publisert nye statistikker fra SSB som var gledelig lesning sett med Kvalsund kommunes øyne.

Er du under 18 år?

Kvalsund barnehage har ledige sommerjobbstillinger. Fyll ut søknadskjemaet under og lever det til Kvalsund rådhus ved servicekontoret innen søndag 28....

Kommunens fineste område er kåret

Området Kvalsundbrua-Saraby er blitt kåret til kommunens fineste område i forbindelse med oppføring i NAF veibok og ruteplanleggeren
<<Prev Next>>

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Siste nytt

Fefologo

Grønne midler

Noe av FeFos overskudd deles ut som Grønne midler, som er en økonomisk støtteordning for frivillige lag og foreninger i Finnmark. Formålet er å stimulere til økt friluftsliv og bruk av naturen. Søknadsfrist er 15.august.
14. 07. 2017
Annonse Porsa Kraftlag

TIL INFO: Anleggstrafikk i Porsa

Porsa kraftlag har bedt Kvalsund kommune opplyse sine innbyggere og besøkende om det følgende: 
12. 07. 2017

PLANVEDTAK DETALJREGULERING FOR RV 94 PARSELL 6 KVALSUND BRU - KARGENES

Detaljregulering for RV 94 parsell 6 Kvalsund bru - Kargenes  ble behandlet i kommunestyre under sak 49/17 på møte den 20.06.2017. Følgende vedtak ble fattet: Kommunestyret i Kvalsund vedtar iht. plan- og bygningslovens § 12-12, detaljre...
11. 07. 2017

Kvalsund kommunes kulturpris 2017 - forslag mottas

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, gruppe av personer eller organisasjoner, som bor eller har sitt kulturelle virke i Kvalsund kommune og som har vist evne og vilje til å yte en kulturinnsats ut over det vanlige.
10. 07. 2017
villmakfestival2017

Påmelding til Vill-Ungdom 2017 åpnet!

Fjorårets festivalsuksess gjentas - helgen 8.-10.september arrangeres årets villmarksfestival i Kvalsund kommune!
5. 07. 2017

Motorferdsel i utmark

På bakgrunn av registrert ferdsel i utmark ønsker kommunen å minne om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
5. 07. 2017
HUB 70 - Markopnes 3

KVALSUND KOMMUNE - RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2017

Kvalsund kommune har vedtatt å rullere strategisk næringsplan 
30. 06. 2017

PLANVEDTAK REGULERINGSPLAN NEVERFJORD-SØRNES-BOTNELV

Endring av detaljreguleringsplan for Neverfjord-Sørnes-Botnelv ble behandlet i kommunestyre under sak 51/17 på møte den 20.06.2017. Følgende vedtak ble fattet: Kommunestyret i Kvalsund vedtar endring av detaljreguleringsplan for Neverfjo...
30. 06. 2017

Informasjonsmøte om regodkjenning av snøskuterløyper i Kvalsund kommune

Arbeidet med å få regodkjent det eksisterende snøskuterløypenettet i Kvalsund kommune i forskrift og tilhørende kart er i gang. Første ledd er å innhente samtykke fra de grunneiere hvis eiendom snøskuterløypenettet går over slik det er per ...
29. 06. 2017

Kvalsund og Hammerfest kommune inngår samarbeid om plan og byggesak

Som et ledd i prosessen med kommunesammenslåingen mellom Kvalsund og Hammerfest kommune, er det vedtatt i de respektive kommunestyrer at det inngås et samarbeid om de kommunale tjenestene knyttet til oppmåling, plan- og byggesaksbehandling....
26. 06. 2017
Kvalsunddalen

Kvalsunddalveien

Kvalsunddalveien er nå åpnet for fri ferdsel. Vi ber folk være litt varsom da det er en del plasser veien er bløt, og dermed gir litt etter, men selvfølgelig ikke til fare for kjøretøy Ønsker dere alle en riktig god helg!
16. 06. 2017