Du er her: Hjem Informasjon A-Å

Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Informasjon A-Å

A.

Alkoholspolitiske retningslinjer

Artikkelarkiv

Aktivitetskalender

Arealplan

Avlastning

 

B.

Barnehage

Barnevernstjenesten

Bibliotek

Bildearkiv

Boliger (kommunale)

Boligpolitisk handlingsplan 

Bostøtte via Husbanken

Barnevernstjenesten

Byggesaker

 

C.

Citrix

 

D.

Dagaktivitetstilbud

Delegeringsreglement

Drift (teknisk etat)

Din utvei (portal om vold og overgrep)

 

E. 

Eiendomsforvaltning

Ekteskap

Engasjer deg (innvandrertjenesten)

 

F.

For ansatte (citrix)

For ansatte (E-post)

Fægfjord

 

G. 

Gebyr- og avgiftsregulativ

Golf

 

H.

Hva skjer i Kvalsund?

Helsesenter

Hjemmesykepleie

Hjemmehjelp

Helsesøster

Hytte for eldre og funksjonshemmede

Husbanken

Høringer

 

I.

Idrettsplan

Innvandrertjenesten

Introduksjonsprogrammet

Innovasjon Norge

Igangsatt regulering

Individuell plan

 

J. 

Jordmor- og helsesøstertjenesten

 

K.

Kalender

Kart/løypenett

Kokelv

Kommunikasjonsstrategi

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

KommuneTV

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon (ansatte)

Kontaktinformasjon (helse)

Kvalsund og Kokelv kirke

Klageadgang (helse- og omsorg)

Klubbukt

Kommunale boliger

Kvalsund

Kvalsund helsesenter

Kvalsund tettsted

 

L.

Lege

Ledige stillinger

Løyper

 

M. 

Matombringing

Motorferdsel/løyper

Møteplan (Politikk)

 

N.

Neverfjord

Næring

Næringsfondet

Ny i Kvalsund?

 

O.

Om Kvalsund

Ordførerens hjørne

Omsorgslønn

Omsorgsboliger/leiligheter

Oppvekstsenter Kokelv

Overgrep 

 

P.

Plan (teknisk etat)

Politikk

Politikere, kontaktinfo

Postliste

Praksis (innvandrertjenesten)

Praktisk bistand (hjemmehjelp)

Praktisk bistand opplæring/hverdagsmestring

Protokoller og sakslister (Politikk)

 

R.

Reguleringsplan bolig

Reguleringsplan næring

Reguleringsplan fritid

Revsneshamn

 

S.

Saraby

Seiland

Skaidi

Skatt/skatteinnkreving

Skjemaer

Skole

Småjobbsentralen

Spesialundervisning

Stallogargo

Starte egen bedrift

Startlån

Støttekontakt

Støtteordninger

Styrende dokumenter

Sykehjem (kortidsopphold)

Sykehjem (langtidsopphold)

Søknadsprosess (helse)

 

T.

Teknisk etat

Tilflytting

Trygghetsalarm

Transporttjenesten for forflytningshemmede

Trening i Kvalsund

TT - Ordningen

Turistinformasjon

 

U.

Ungdomsklubben

Ungdomsrådet

 

V.

Varsling

Vigsel

Visit Kvalsund

Værstasjon

Vakttelefon for fosterforeldre

Velkommen til Kvalsund

Vold i nære relasjoner

 

W.

Webmail