22. februar

Strikke-cafe

Lillesalen, Miljøbygget
Kategori: Sosialt
Annet
Hanne Sara
Uke: 08
26. februar

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 09
28. februar

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 09

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon brann og redning: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Informasjonsmøte om regodkjenning av snøskuterløyper i Kvalsund kommune

Arbeidet med å få regodkjent det eksisterende snøskuterløypenettet i Kvalsund kommune i forskrift og tilhørende kart er i gang. Første ledd er å innhente samtykke fra de grunneiere hvis eiendom snøskuterløypenettet går over slik det er per i dag. I den forbindelse ser kommunen at det er et informasjonsbehov, og innkaller derfor til møte den 5. juli kl. 18.00 i Storsalen i miljøbygget, Kvalsund. 

Grunneiere som har blitt bedt om samtykkeerklæring er invitert per brev. Møtet er imidlertid åpent for alle, så dersom du har spørsmål eller innspill til prosessen med regodkjenning av snøskuterløypene, er du hjertelig velkommen. 

Agenda for møtet: 

  • Rådmann Gunnar Lillebo orienterer om prosessen så langt, og om bakgrunnen for samtykkeerklæringen
  • Det åpnes for spørsmål fra salen

 

Fra kommuneadministrasjonen stiller blant andre rådmann Gunnar Lillebo, og Adrian Israelsen Dybvik. 

 

Informasjonsmøtet avholdes onsdag 5. juli 2017 kl. 18.00, i Storsalen i miljøbygget, Kvalsund.

 

Vel møtt!