Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Innspill til buss-båt, og fergetilbud

Finnmark fylkeskommune har bedt Kvalsund kommune om innspill til buss- båt-, og fergetilbudet. Dette er en årlig evaluering av kollektivtilbudet, og eventuelle endringer vi skje fra 1. januar 2018.

Finnmark fylkeskommune har bedt Kvalsund kommune om innspill til buss- båt-, og fergetilbudet. Dette er en årlig evaluering av kollektivtilbudet, og eventuelle endringer vi skje fra 1. januar 2018.

Vi oppfordrer privatpersoner, lag, foreninger, bedrifter og andre til å si sin mening om kollektivtilbudet og hva som kan bli bedre.

Kvalsund kommune vil i etterkant sende svar på høringen til Finnmark fylkeskommune.

Innspill merkes; «Høring kollektivtilbudet» og sendes


på epost til: Servicekontoret@kvalsund.kommune.no 

eller
per brev til:   Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund, innen 1. juni.