Kontaktinformasjon


Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Innvandrertjenesten

Innvandrertjenesten i Kvalsund er ansvarlig for å bosette flyktninger i kommunen. Dette gjøres i samsvar med gjeldende vedtak i kommunestyret og etter avtale med Integrerings- og mangfolddirektoratet (IMDi). Arbeidet vårt reguleres i hovedsak av Introduksjonsloven.

I 2016 skal det bosettes inntil 15 personer i Kvalsund. Kvoten for 2017 er også på inntil 15 personer.

Når flyktningene er bosatt er de ferdig med å flykte, vi har derfor valgt å kalle oss for Innvandrertjenesten.

Alle innvandrere som blir bosatt i Kvalsund etter avtale med IMDi, har gyldig oppholdstillatelse i Norge. De har samme rettigheter til kommunale tjenester som skole, fastlege, barnehage osv., som øvrige innbyggere. De er også ansvarlige for å betale sine egne regninger, husleie osv.

I tiden etter bosetting bistår vi dem med praktisk hjelp, og med råd og veiledning. Målet er å styrke deres mulighet til selvstendig deltakelse i arbeidslivet og i samfunnslivet generelt.

Se høyremeny for mer informasjon