Kontaktinformasjon


Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Introduksjonsprogrammet

Innvandrertjenesten har også et særskilt ansvar for å følge opp deltakere i Introduksjonsprogrammet. Alle flyktninger som bosettes i Norge har rett og plikt til å delta i Introduksjonsprogrammet. Programmet består i hovedsak av norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som kvalifiserer dem til yrkesliv eller høyere utdanning i Norge.

Introduksjonsprogrammet er på fulltid, dvs. 37,5 timer i uken, 47 uker i året og det varer i inntil to år. Deltakerne mottar en introduksjonsstønad når de er med i programmet, men dersom de har ugyldig fravær blir de trukket i stønad tilsvarende fraværet.

Målet med Introduksjonsprogrammet er å få flest mulig ut i ordinært arbeid eller høyere utdannelse.

 

 Målet er at

  • Å bosette flyktninger i samsvar med gjeldende vedtak i kommunestyret
  • Praktisk hjelp, råd og veiledning overfor flyktningene
  • Tilby introduksjonsprogram
  • Koordinere og samhandle mellom offentlige og private organ
  • Samarbeide med andre instanser for å bidra til norskopplæring, skole/utdanning og arbeid/sysselsetting
shareon email.png shareon print.png