Du er her: Hjem Aktuelt Kommunal vigsel

Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Kommunal vigsel

Fra 1. januar 2018 overføres ansvaret for å gjennomføre borgerlige vigsler fra tingrettene til kommunene. Lovendringen innebærer at vigselsmyndigheten overføres fra tingretten til ordfører, varaordfører og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret gir slik myndighet.

All kommunikasjon ad vigsel er til orientering unntatt offentlighet.

 

Prøvingsattest og skjema til Folkeregisteret
Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere må sende inn en del papirer til dem. Behandlingstiden hos Skatteetaten er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet. 
Les mer hos skatteetaten.

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Hvor og når kan vi gifte oss?
Vielsen vil finne sted i kommunestyresalen i Kvalsund rådhus og gjennomføres mandag til fredag i tidsrommet 07.30 – 15.00. I juli og første del av august vil det være begrenset kapasitet. Dato og tidspunkt etter nærmere avtale med kommunen og vigsler. 

Hvordan bestille tid for vigsel?
Kvalsund kommune arbeider nå med å få på plass rutiner rundt kommunal vigsel. Inntil videre kan du bestille tid for vigsel ved å sende inn en e-post til servicekontoret ved Kvalsund kommune på servicekontoret@kvalsund.kommune.no.
Du kan også henvende deg til saksbehandler Tonje Jelstad Sandanger, på e-post tonje.sandanger@kvalsund.kommune.no eller telefon 920 33 270, dersom du har spørsmål om kommunale vigsler.

Hvor raskt kan vi gifte oss etter å ha levert original prøvingsattest?
Dere kan tidligst gifte dere én uke etter at vi har mottatt prøvingsattesten fra folkeregisteret. Vi bekrefter ikke tidspunktet for vielsen før vi har mottatt denne. Attesten må være gyldig på vigselstidspunktet. På skjema for prøvingsattest kan dere velge om attesten skal sendes direkte til oss (vigsler) eller til dere (brudeparet). Velger dere det siste alternativet må dere selv sørge for at attesten blir levert inn på rådmannskontoret senest én uke før vielsen. 

Adresse: 
Kvalsund kommune
Rådhusvegen 18
9620 Kvalsund

Hva koster en borgerlig vigsel?
Å gifte seg hos oss er gratis for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a. Dersom dere ønsker mer ut over selve vielsesritualet, slik som pynt, dekorasjoner, musikk og andre innslag, må dette ordnes og betales av brudeparet selv. 

Dersom dere ønsker vigsel utenfor ordinær arbeidstid, eller i andre lokaler, vurderes dette etter kapasitet og tilgjengelighet for lokaler/vigsler. Det åpnes for at også brudepar bosatt utenfor kommunen gis mulighet til å gifte seg borgerlig i Kvalsund kommune, så fremt det er kapasitet hos vigsler/lokaler. Merkostnader i form av utgifter for vigsler eller kostnader knyttet til bruk av kommunale lokaler som påløper i slike tilfeller avklares på forhånd, og dekkes av brudeparet.

Hvordan får jeg kopi av en gammel vigselsattest?
For vigsler gjennomført fra 1. oktober 2004 kontakter du Skatteetaten.

Kjønnsnøytral ekteskapslov
1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til Skatteetaten.

Seremonirommet
Vielser vil finne sted i kommunestyresalen, Kvalsund rådhus.

Fremmøte
Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret må vise original prøvingsattest og legitimasjon før seremonien starter. Har dere valgt at prøvingsattesten skal sendes direkte til vigsler trenger dere kun å vise legitimasjon før vigselen.

Vitner
To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. I unntakstilfeller kan Kvalsund kommune stille med ett av vitnene. Dette må avtales på forhånd.

Språk
Det kan på forhånd avtales av vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk.

Om seremonien
Seremonien tar ca 10 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret.

Ringer
Det er anledning til å sette på ringer under seremonien, men dere må gi beskjed om dette på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk. Vigsleren sier fra når ringene kan utveksles.

Kunstneriske innslag og evt blomster
Ønskes det spesiell pynt, dekorasjoner, musikk og andre innslag må dette ordnes av brudeparet selv. Gi beskjed om dette på forhånd. 

Fotografering
Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med brudeparet.

Vigslere

  • Ordfører Terje Wikstrøm
     
  • Varaordfører Jan Arvid Johansen 

 

 

adobe.gif Brev fra Det konglige barne- og likestillingsdepartement Informasjon om endringer i ekteskapsloven - Kommunale vigsler
adobe.gif Saksfremlegg, Kommunestyret i Kvalsund 14.09.2017 Endringer i ekteskapsloven 
adobe.gif Saksprotokoll, Kommunestyret i Kvalsund 14.09.2017 Endringer i ekteskapsloven 
  Ekteskapsloven - Lovdata
  Forskrift om kommunale vigsler - Lovdata