Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Kulturpris 2019

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, gruppe av personer eller organisasjoner, som bor eller har sitt kulturelle virke i Kvalsund kommune og som har vist evne og vilje til å yte en kulturinnsats ut over det vanlige. Forslag på kandidat...
26. 02. 2019
Jul for alle

Jul for alle

’Kvalsund kirke inviterer til felles julefeiring på Miljøbygget 24. desember.
4. 12. 2018
Restaurering18

Søk penger til restaurering innen 15.november

Nå kan du søke om midler fra Finnmark fylkeskommune til restaurering av freda bygninger, kulturminner og kulturmiljø.
2. 10. 2018