18. oktober

Strikke-cafe

Lillesalen, Miljøbygget
Kategori: Sosialt
Annet
Hanne Sara
Uke: 42
22. oktober

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er deg som ønsker å komme i form ved å gå turer på dagtid sammen med andre. Kanskje sliter du med plager eller håper å unngå dem. Da er aktiv dagtid midt i blinken for deg. Turene er for alle aldersgrupper, både ung og litt eldre.
Vi starter opp onsdag 7/2 kl. 10:30. Oppmøte ved Coop i Kvalsund. Etter turen serverer vi en kopp kaffeeller te.
Påmelding ved oppmøte eller på www.perletur.no

Kategori: Sosialt
Bibliotek
Kvalsund kommune og Finnmark friluftsråd
Uke: 43
24. november

Julemarked

Salg av hjemmelagde juleartikler.

Stallogargo grendehus
Kategori: Sosialt
Bibliotek
Stallogargo grendelag
Uke: 47

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon brann og redning: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Kulturmidler 2018

KVALSUND KOMMUNES KULTURMIDLER 2018

Lag og foreninger med tilhørighet i Kvalsund kommune kan nå søke på kommunale kulturmidler. Kommunen ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet.

KULTURMIDLER

Lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke om kulturmidler. Tilskuddet gjelder for følgende tiltak:

  • Tiltak for barn og unge
  • Idrettsformål
  • Andre kultur-/aktivitetsformål

Søknadsfrist er 15.april 2018

Årets midler til fordeling er totalt kr 51000 og søknadsfrist er satt til 15.april.
Det vil være mulig å søke for å få kulturtilskudd gjennom året, dersom det finnes resterende midler.

…………………

ÅRETS 17.MAI FEIRING

Lag og foreninger som ønsker å være ansvarlig for 17.mai feiring i Kvalsund kommune kan nå søke midler til arrangement på nasjonaldagen. Det vil bli gitt støtte til ett lag/forening pr bygd/ skolekrets i kommunen. Søknader der det er vektlagt aktiviteter for barn og unge vil bli prioritert. 

Søknadsfrist er satt til 01.april 2018.

 

KULTURPRIS 2018

Lag, foreninger og enkeltpersoner kan sende inn forslag med begrunnelse på kandidater til årets kulturpris.

Forslag til kandidater bes sendt innen 1.mai 2018.

Ved spørsmål angående kulturmidler /17.mai midler - kontakt Wivi Hansen mob 95247481.

Vennligst bruk kommunens søknadsskjema. Husk søknadsfrist. Forslag til kulturpris og søknad om kulturmidler samt 17.mai midler sendes:

Kvalsund kommune

Servicekontoret

9620 Kvalsund

e-post: servicekontoret@kvalsund.kommune.no

Søknadsskjema kulturmidlerhttp://kvalsund.custompublish.com/getfile.php/4097116.747.nmbkauuztkbakb/S%C3%B8knadsskjema+kulturmidler.pdf

http://kvalsund.custompublish.com/getfile.php/4097141.747.s7mjlbqnwtmjjn/Retningslinjer+kulturmidler.pdf