Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

KULTURPRIS 2018

KULTURPRIS 2018

Lag, foreninger og enkeltpersoner kan sende inn forslag med begrunnelse på kandidater til årets kulturpris.
Forslag til kandidater bes sendt innen 1.mai 2018. 

Forslag på kandidater til kulturpris for 2018. Ordningen har ikke et eget skjema, forslag og begrunnelse skrives og sendes: 
Kvalsund kommune, Servicekontoret, 9620 Kvalsund eller; servicekontoret@kvalsund.kommune.no  innen 1.mai.

Kulturprisen 2018.pdf