Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Forslag sendes inn innen 15.april

Kulturpris 2019

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, gruppe av personer eller organisasjoner, som bor eller har sitt kulturelle virke i Kvalsund kommune og som har vist evne og vilje til å yte en kulturinnsats ut over det vanlige.
Forslag på kandidater sendes innen 15.april

Kvalsund kommunes kulturpris 2019

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, gruppe av personer eller organisasjoner, som bor eller har sitt kulturelle virke i Kvalsund kommune og som har vist evne og vilje til å yte en kulturinnsats ut over det vanlige.
 

Statutter for kulturpris i Kvalsund kommune:
Pkt. 1: Forslag

Grunngitte forslag på kandidater kan fremmes av enkeltpersoner, organisasjoner m.v. Oppvekst og kultur kan fremme egne forslag. Ordningen har ikke eget skjema.
Forslag med begrunnelse sendes: Kvalsund kommune, Servicekontoret, 9620 Kvalsund eller <servicekontoret@ kvalsund.kommune.no > innen 15.april.

Pkt. 2: Kandidater
Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, gruppe av personer eller organisasjoner, som bor eller har sitt kulturelle virke i Kvalsund kommune og som har vist evne og vilje til å yte en kulturinnsats ut over det vanlige. Profesjonelle kulturarbeidere og amatører skal ha samme anledning til å bli prisvinner. Kulturprisen kan ikke tildeles personer som er ansatt av det offentlige for kulturarbeid i tjenesten. Kulturprisen kan heller ikke tildeles landsomfattende organisasjoner, institusjoner og normalt heller ikke ansatte i slike sammenhenger. Kulturprisen skal ikke tildeles til samme person eller organisasjon i løpet av en femårsperiode.

Pkt. 3: Kandidater
Formålet med prisen er å hedre personer eller organisasjoner som har nedlagt et særlig stort arbeid for kulturlivet i kommunen.

Pkt. 4: Grunnlag for vurdering av kandidater
Forslag på kandidater bør inneholde en kort redegjørelse for det arbeidet kandidaten har utført og en vurdering av det kandidatens arbeid har hatt for kulturlivet i Kvalsund kommune. Omsorgs- og oppvekstutvalget tildeler kulturpris på bakgrunn av innkomne forslag. Er det ikke innkommet forslag kan omsorg- og oppvekstutvalget tildele prisen selv. Dersom Omsorgs- og oppvekstutvalget mener at det ikke bør tildeles kulturpris gjeldende år, utsetter utdeling til året etter.

Kulturprisen består av et diplom og en gavesjekk.

Ordfører eller leder av Omsorgs- og oppvekstutvalget overrekker kulturprisen i tilknytning til 150 års kommunejubileum i juli 2019.

shareon email.png shareon print.png