Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Kunngjøring høyspentlinje

Alta kraftlag har startet arbeidet med å rehabilitere høyspentlinja mellom Porsa kraftverk og Lille Lerresfjord. Det bygges ny linje i samme trasè som den gamle.I den forbindelse benyttes en omkjøringskabel for å opprettholde strømforsyning. Denne kabelen vil være spenningssatt med 22kV. Det vil bli satt opp synlig merking.

Vi ber alle som ferdes i området å utvise aktsomhet, og det er viktig at kabelen ikke berøres eller flyttes på. Spesielt viktig er det at skiløpere og scooterkjørere ikke krysser kabelen, men benytter offentlig scooterløype eller andre steder der det er merket som krysningspunkter. Arbeidet med linja vil foregå til og med uke 18/2017.