22. februar

Strikke-cafe

Lillesalen, Miljøbygget
Kategori: Sosialt
Annet
Hanne Sara
Uke: 08
26. februar

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 09
28. februar

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 09

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon brann og redning: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Tid for å søke kulturmidler

Kvalsund kommunes kulturmidler 2017

KVALSUND KOMMUNES KULTURMIDLER 2017

Lag og foreninger med tilhørighet i Kvalsund kommune kan nå søke på kommunale kulturmidler. Kommunen ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet, deriblant aktivitet under kommunens kulturdager Stallo-dagene.

KULTURMIDLER

Lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke om kulturmidler. Tilskuddet gjelder for følgende tiltak:

  • Tiltak for barn og unge
  • Idrettsformål
  • Andre kultur-/aktivitetsformål

Søknadsfrist er 01.april 2017

Årets midler til fordeling er kr 51000 og søknadsfrist er satt til 1.april.
Det vil være mulig å søke på kulturtilskudd gjennom året, dersom det finnes resterende midler.

…………………

ÅRETS 17.MAI FEIRING

Lag og foreninger som ønsker å være ansvarlig for 17.mai feiring i Kvalsund kommune kan nå søke midler til arrangement på nasjonaldagen. Det vil bli gitt støtte til ett lag/forening pr bygd/ skolekrets i kommunen. Søknader der det er vektlagt aktiviteter for barn og unge vil bli prioritert. 

Søknadsfrist er satt til 01.april 2017.

KULTURPRIS 2017

Lag, foreninger og enkeltpersoner kan sende inn forslag med begrunnelse på kandidater til årets kulturpris.

Forslag til kandidater bes sendt innen 1.mai 2017.

Ved spørsmål angående kulturmidler /17.mai midler - kontakt Wivi Hansen mob 95247481.

Vennligst bruk kommunens søknadsskjema. Husk søknadsfrist. Forslag til kulturpris og søknad om kulturmidler samt 17.mai midler sendes:

Kvalsund kommune

Servicekontoret

9620 Kvalsund

e-post: servicekontoret@kvalsund.kommune.no