Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Forslag på kandidater sendes innen 1. september.

Kvalsund kommunes kulturpris 2017 - forslag mottas

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, gruppe av personer eller organisasjoner, som bor eller har sitt kulturelle virke i Kvalsund kommune og som har vist evne og vilje til å yte en kulturinnsats ut over det vanlige.

Statutter for kulturpris i Kvalsund kommune

Pkt. 1: Forslag

Grunngitte forslag på kandidater kan fremmes av enkeltpersoner, organisasjoner m.v. Oppvekst og kultur kan fremme egne forslag.
Ordningen har ikke eget skjema.
Forslag sendes: Kvalsund kommune, Servicekontoret, 9620 Kvalsund eller servicekontoret@ kvalsund.kommune.no innen 1.september.


Pkt. 2: Kandidater

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, gruppe av personer eller organisasjoner, som bor eller har sitt kulturelle virke i Kvalsund kommune og som har vist evne og vilje til å yte en kulturinnsats ut over det vanlige.
Profesjonelle kulturarbeidere og amatører skal ha samme anledning til å bli prisvinner.
Kulturprisen kan ikke tildeles personer som er ansatt av det offentlige for kulturarbeid i tjenesten. Kulturprisen kan heller ikke tildeles landsomfattende organisasjoner, institusjoner og normalt heller ikke ansatte i slike sammenhenger. Kulturprisen skal ikke tildeles til samme person eller organisasjon i løpet av en femårsperiode.


Pkt. 3: Kandidater

Formålet med prisen er å hedre personer eller organisasjoner som har nedlagt et særlig stort arbeid for kulturlivet i kommunen.


Pkt. 4: Grunnlag for vurdering av kandidater

Forslag på kandidater bør innholde en kort redegjørelse for det arbeidet kandidaten har utført og en vurdering av det kandidatens arbeid har hatt for kulturlivet i Kvalsund kommune.
Omsorgs- og oppvekstutvalget tildeler kulturpris på bakgrunn av innkomne forslag.
Er det ikke innkommet forslag kan omsorg- og oppvekstutvalget tildele prisen selv.
Dersom Omsorgs- og oppvekstutvalget mener at det ikke bør tildeles kulturpris gjeldende år, utsetters utdeling til året etter.
Kulturprisen består av et diplom og en gavesjekk.

Ordfører eller leder av Omsorgs- og oppvekstutvalget overrekker kulturprisen fortrinnsvis i tilknytning til et kulturar