22. februar

Strikke-cafe

Lillesalen, Miljøbygget
Kategori: Sosialt
Annet
Hanne Sara
Uke: 08
26. februar

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 09
28. februar

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 09

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon brann og redning: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Kvalsund og Hammerfest kommune inngår samarbeid om plan og byggesak

Som et ledd i prosessen med kommunesammenslåingen mellom Kvalsund og Hammerfest kommune, er det vedtatt i de respektive kommunestyrer at det inngås et samarbeid om de kommunale tjenestene knyttet til oppmåling, plan- og byggesaksbehandling.


Som et ledd i prosessen med kommunesammenslåingen mellom Kvalsund og Hammerfest kommune, er det vedtatt i de respektive kommunestyrer at det inngås et samarbeid om de kommunale tjenestene knyttet til oppmåling, plan- og byggesaksbehandling.

Byggesaksavdelingen i Hammerfest kommune overtar ansvaret for byggesaksbehandlingen for Kvalsund kommune, med virkning fra 01.07.2017.

Det betyr at fra ovennevnte dato, er Hammerfest kommune kontaktinstans for spørsmål og saksbehandler av byggesaker i Kvalsund kommune. 

Informasjon/veiledning om byggesak finner du her.

Innformasjon/veiledning om oppmåling finner du her. 

Byggesaksavdelingen i Hammerfest kommune

Byggesak

Sigmund Andersen
bygningssjef
tlf: 78 40 25 98
e-post: her 

Ronny Pedersen
byggesaksbehandler
tlf: 78 40 25 49
e-post: her 

Ingunn Larsen
byggesaksbehandler
tlf: 78 40 25 53
e-post: her

Kaia Charlotte Fagerhaug
byggesaksbehandler
tlf: 78 40 25 58
e-post: her

Oppmåling

Siw Mathisen
oppmålingsingeniør
tlf: 78 40 25 66
e-post: her