Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Ny forening stiftet

Kvalsund Sanitetsforening

Kvalsund Sanitetsforening ble stiftet 23.oktober 2017. På stiftelsesmøtet ble Elna Fredriksen valgt til leder av lokallaget.
 

Sanitetskvinnene er en av Norges største frivillige organisasjoner. Rundt omkring i landet finnes 650 lokale foreninger.  Norske Kvinners Sanitetsforening mottar ikke statsstøtte, er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral. Sanitetskvinnene gjør en viktig lokal innsats.

Sagt om Sanitetskvinnene:
"Sanitetskvinnene har mye å bidra med på områder der samfunnet ikke gjør nok:"
"...et fellesskap med flinke damer i en organisasjon som er til nytte for samfunnet."
"En organisasjon som stadig oppdager nye og udekkede behov og gjør noe med det."
"Sanitetskvinnene bidrar til mer forskning på kvinners helse.

Les mer her:

www.sanitetskvinnene.no

 

Kvalsund Sanitetsforening
v/leder Elna Fredriksen