Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Lag og foreninger

Navn Kontaktperson Mob/tlf Mailadresse
Brensvik Jeger- og Fiskeforening Terje Oskarsen   Aktivt
Hammerfest og Kvalsund Golfklubb Geir Sneve 992 46 886 post@hammerfestgolf.no; geisn@online.no
Hammerfest og Kvalsund snøscootrforr Tom Roger Larsen 480 49 751  
Hammerfest og omegn Turlag Alf Kirkesæther 915 10 906 hammerfest@turistforeningen.no
KED - Kvalsund E-sport og Dataforening Vegard Loke 456 67 879 vegard.loke@kvalsund.kommune.no 
Klubbukt og Omegn Bygdelag Tor Inge Mathisen 413 31 739  
Kokelv Bygde- og Ungdomslag Karl Nikodemussen   KarlJohan.Nikodemussen@kvalsund.kommune.no
Kokelv Båtforening Sigmund Nilsen    
Kokelv lag av LHL Per Ivar Henriksen    
Kokelv Læstadianske forening Ole Johan Nikodemussen    
Kokelv Menighetsråd Roald Nilsen    
Kokelv Museumslag Åsta Amundsen    
Kokelv Sameforening Ingar Eira   ingar.eira@kvalsund.kommune.no
Kokelv Sjøsamiske Museum Elin Mathisen    
Kokelv Sportsklubb Siri Nikodemussen   siri.nikodemussen@ kvalsund.kommune.no
Kokelv Søndagsskole Astrid Johansen    
Kvalsund Arbeiderparti Ragnar Olsen    
Kvalsund Båtforening Johnny Stenersen    
Kvalsund fagforbund Jorunn Mikkelsen    
Kvalsund Idrettslag Kim Are Hansen 906 11 253  
Kvalsund Idrettsråd Jan Sundby   jansundby@live.no
Kvalsund Jeger- og Fiskeforening      
Kvalsund Kristelig Folkeparti      
Kvalsund Menighetsråd      
Kvalsund og omegn skytterlag Jan Sundby 419 07 213 Aktivt
Kvalsund Pensjonistforening Anny Storvik    
Kvalsund Senterparti Ikke aktiv    
Kvalsund sjøsamiske kunst- og kultur forening Eilif Reidar  Moan 958 84 636 eirei@live.no
Kvalsund Sosialistiske Venstreparti      
Kvalsund Sportsfiskeforening http://www.kvsff.no/kontakt-info.html   kvsff@yahoo.no
Kvalsund Ungdomsråd Nita Hansen    
Lokallag Hammerfest og Kvalsund hørselslag Bjarne Hammelvold 917 75 521 bjareham@fikas.no
Neverfjord Båtforening Karin Jakobsen    
Neverfjord idrettslag Rita Urbrott 482 48 645 ritaiu@hotmail.com
neverfjordil@gmail.com
olaussen@gmail.com
Porsa Sanitetsforening Eva R.Pedersen 958 03 890  
Rådet for eldre og funksjonshemmede Alf Stenersen 905 62 235  
Samenes Folkeforbund, avd. Kvalsund      
Skaidi og Omegn bygdelag Kai Hugo Knutsen 476 29 470 kai.hugo.knutsen@eninorge.com
Slektgranskingsprosjektet Ole J. Nikodemussen    
Stallogargo Bygdelag Torarne Olafsson 406 16 217  
Vargsund Grendelag Åse Pettersen 951 70 494 aase@narjo.net
Vargsund Husflid-og Doudjilag  Karin Jakobsen