Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Landbrukskontoret

Landbrukskontoret er et interkommunalt landbrukskontor for kommunene Kvalsund, Hammerfest, Hasvik og Måsøy, basert på en samarbeidsavtale fra 01.01.1994. Administrasjonen ligger i Kvalsund kommune og er underlagt næringsavdelingen. Det er én fast stilling i 100 % direkte tilknyttet landbrukskontoret. Landbrukskontoret ivaretar kommunale forvaltningsoppgaver knyttet til lovgivning, tilskuddsordninger og finansieringssøknader innen jordbruk, arealforvaltning og bygdeutvikling. I tillegg har landbrukskontoret en veilednings- og rådgivningsfunksjon innen fagfeltet.

shareon email.png shareon print.png