Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Landbrukskontoret

Landbruk er en fellesbetegnelse for jordbruk og skogbruk som begge er primærnæringer, og omfatter en rekke næringsgrener der foredling av jord til kulturplanter eller beite er grunnleggende for produksjonen. Ordet har samme betydning som agrikultur, fra latin ager («åker») og cultura («dyrking»).

 

Alle kommunene i Norge har en landbruksforvaltning, enten som egen forvaltning eller som del av et interkommunalt samarbeid. Landbruksforvaltningen i Kvalsund er et interkommunalt samarbeid med 4 kommuner; Kvalsund, Hammerfest, Hasvik og Måsøy. Vi er en del av Næringsavdelingen i Kvalsund kommune.

 

Vi forvalter følgende: økonomisk virkemidler i form av tilskuddsordninger

produksjonstilskudd, kulturlandskapstilskudd, miljøtilskud,

velferdsordninger i landbruket,

erstatningsordninger i landbruket,

juridiske virkemidler i form av landbrukets særlover, Jordlov, skoglov, Konsesjonslov, Odelslov

Annet: Ordninger innen kart GIS og geodata, Oppdatering av gårdskart

Landbruksregister, Kontroll av landbruksforetak.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut