Du er her: Hjem Nyheter

Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Feiring av 6. februar i Kvalsund

Minneverdig markering av Samefolkets dag

Det er 100 års siden den første samiske landsmøtet ble gjennomført i Trondheim. Dette ble Samefolkets dag. Kvalsund gratulerer hjertligst med dagen.

Tråante (Trondheim) 2017 er en feiring av 100-årsjubileet for samefolkets første landsmøte i Metodistkirken i Trondheim som åpnet 6. februar 1917, dagen som senere har blitt Samenes nasjonaldag. Feiringen starter med ei jubileumsuke i Trondheim i februar 2017, og skal markeres med ulike arrangementer gjennom hele året. Feiringa skal involvere både kultur, idrett, religion, utdanning, forskning, næring, naturressurser og politikk. I tillegg til å markere 100-årsjubileet, er målet med Tråante 2017 å formidle kunnskap om samene, samisk kultur og samisk historie i både Norge, Sverige, Finland og Russland.

Historien bak jubileet og 6. februar begynte for nøyaktig 100 år siden, da sørsamen Elsa Laula Renberg tok initiativ til det første samiske landsmøtet. Siden den gang har hun vært kjent som en forkjemper og pionér for samiske rettigheter. Hun var en ung kvinne på 27 år og leder av Lapska Centalforbundet og engasjert i samiske rettigheter. I 1917 var hun 40 år og aktiv samisk politiker, som evnet å samle det første samiske landsmøte.

Mye har skjedd på de 100 årene som har gått. Mye er også oppnådd – Sametinget, grunnslovendring, status for samisk språk, kommunal innsats og tilrettelegging igjennom lov. Fortsatt står mye igjen og noe av hovedutfordringen er kanskje å få annerkjennelse for at mange ikke snakker samisk eller få aksept for sitt samiske opphav. Samisk er så mye mer enn reindrift.

Samfolkets dag ble markert ettertrykkelig i Kvalsund med kulturinnslag, historisk tilbakeblikk og besøk av barnehagen. Et flott arrangement med bidos, kaker og underholdning.

Noen bilder fra arrangementet:

Samisk flagg og mat

 

 

Taler for dagen