Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

MODERNISERING AV TELENORS INFRASTRUKTUR I KOMMUNEN

Hva betyr dette for kommunen og kommunens innbyggere?


Telenor har planer om modernisering av hele infrastrukturen i Norge og innen 31.12.2022 vil kobbernettet for telefoni og bredbånd være utfaset.
Mange av kommunens innbyggere har i dag en bredbåndsløsning og/eller fasttelefoni gjennom Telenors kobbernett. Alle disse innbyggerne vil få tilbud om nye, og mer moderne produkter. For informasjon om disse produktene henviser vi til: https://www.telenor.no/privat/internett/modernisering/


I denne omgang, med start 1.desember i år, og innen utgangen av 2020, vil kunder tilknyttet sentraler merket med gult i Vedlegg 1, bli tilbudt nye telefoni –og bredbåndsprodukter i deres kommune.
Bedrifter vil også få tilbud om nye og mer moderne løsninger. For mer informasjon om disse løsningene, se:
https://www.telenor.no/bedrift/internett/modernisering/
Ved feilsituasjon er i kobbernettet som oppstår for kunder som ikke har fått ny løsning, vil vi tilby ny løsning fremfor å rette feilen. Hvis telenettet ikke er klargjort for ny løsning, så vi vi allikevel rette feilen.


Trygghetsalarm
Enkelte innbyggere i kommunen kan ha en trygghetsalarm som er basert på fasttelefon eller ADSL. Hvilke brukere dette er, har ikke Telenor oversikt over. Det er helse- og omsorgsetaten i kommunen som normalt administrerer denne tjenesten. Dersom kommunen har brukere av trygghetsalarmer som berøres av moderniseringen, er det viktig at leverandøren kontaktes slik at de kan levere en alternativ løsning til kunden og forsikre seg om at den nye løsningen fungerer hos brukeren i god tid før fasttelefonen legges ned. Dersom det oppstår utfordringer i forbindelse med dette kan dere ta kontakt med Lasse Lien på telefon 90120102 eller på e-post modernisering@telenor.com. Vi henviser også i denne forbindelse til anbefalingen fra Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi
Dersom kommunen ikke allerede har en avtale om leveranse av digitale trygghetsalarmer kan dere henvende dere til oss via e-post til e-helse@telenor.com for bestilling og eventuelle andre spørsmål knyttet til løsningen.

Dersom dere ønsker mer informasjon eller har spørsmål rundt nedkoblingen av sentralene som er varslet i Vedlegg 1, ber vi om at dere tar kontakt med oss via e-post til modernisering@telenor.com
 

190822 Kvalsund kommune modernisering av Telenors infrastruktur.pdf

trygghetsalarmtelenor.pdf