Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Motorferdsel i utmark

På bakgrunn av registrert ferdsel i utmark ønsker kommunen å minne om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 

Det er meldt om og registrert ferdsel i utmark som kan stride mot motorferdselsloven. Kommunen ønsker derfor å minne om motorferdselssloven og at brudd på denne vil medføre anmeldelser. 

For mer informasjon om motorferdsel les her