22. februar

Strikke-cafe

Lillesalen, Miljøbygget
Kategori: Sosialt
Annet
Hanne Sara
Uke: 08
26. februar

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 09
28. februar

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 09

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon brann og redning: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Motorferdselsforbud i Kvalsund kommune

Fylkesmannen stenger midlertidig for all motorferdsel i utmark i området vest for E6/Repparfjordelva – sør og øst for R94 mellom Skaidi og Saraby – nord for kommunegrensa mellom Kvalsund og Alta, jamfør kart.

kart motorferdselforbud

 

Dette innebærer forbud mot all motorisert ferdsel langs snøskuterløype 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13 og 16 i Kvalsund kommune. Samtidige inndras alle dispensasjoner for motorferdsel i dette avgrensede området. Vedtaket gjelder fra og med tirsdag 25. april 2017 og inntil videre. 

Kvalsund kommune er opptatt av et godt samarbeid med reinbeitedistriktene og ønsker gode løsninger som ivaretar både næring og innbyggerne sine behov. Kommunen vil søke Fylkesmannen om forlenget åpning av snøskuterløyper
 
 

Vedtak fra Fylkesmannen i Finnmark

Kart over stengt område og løyper

Lenk Fylkesmannen i Finnmark

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut