18. oktober

Strikke-cafe

Lillesalen, Miljøbygget
Kategori: Sosialt
Annet
Hanne Sara
Uke: 42
22. oktober

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er deg som ønsker å komme i form ved å gå turer på dagtid sammen med andre. Kanskje sliter du med plager eller håper å unngå dem. Da er aktiv dagtid midt i blinken for deg. Turene er for alle aldersgrupper, både ung og litt eldre.
Vi starter opp onsdag 7/2 kl. 10:30. Oppmøte ved Coop i Kvalsund. Etter turen serverer vi en kopp kaffeeller te.
Påmelding ved oppmøte eller på www.perletur.no

Kategori: Sosialt
Bibliotek
Kvalsund kommune og Finnmark friluftsråd
Uke: 43
24. november

Julemarked

Salg av hjemmelagde juleartikler.

Stallogargo grendehus
Kategori: Sosialt
Bibliotek
Stallogargo grendelag
Uke: 47

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon brann og redning: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Nytt fra tilflytterkontoret

Ny vekst og Arctic Race of Norway til Kvalsund kommune!

Pr. 1.januar 2018 er vi 1030 registrerte innbyggere. En økning på +6 siden august i sommer!

 

Riktig godt nytt år alle sammen! 

Sett med tilflytterkontorets øyne var inngangen til det nye året svært positiv, men en nettoøkning på 6 personer siden det dårlige resultatet i sommer, der vi hadde et fall fra 1034 til 1024. I tillegg kom nyheten om at Arctic Race of Norway vil foregå store deler i Kvalsund kommune, samt en startetappe i perioden 18.-19.august.  

Muligheter i Kvalsund kommune

Høsten 2017 vedtok kommunestyret ny strategisk næringsplan. 4 hovedsatsingsområder peker seg ut som særlig interessante og med stort potensial. Dette er Fiskeri - og sjømatnæring, Arealer for industri og øvrig næring, Reiseliv og Nyetableringer. Kommunen har en sentral beliggenhet, har tilgjengelige arealer og ligger i umiddelbar nærhet til mange naturressurser.

Reiselivsmarkedet er i sterk vekst og hele regionen ligger i startgropen for denne utviklingen, her er det nesten bare å velge og vrake i hvilke tilbud en ønsker å tilby. Men noen må ta initiativet. Både Kvalsund kommune og Hammerfest turist (Som Kvalsund kommune er medeier av) vil bistå i tilretteleggingen for slik virksomhet. Vi ønsker deg velkommen til en uforpliktende samtale om du har en ide for dette eller ønsker å høre mer om potensielle muligheter. Vi vet om både arealer og områder som kan egne seg for slik virksomhet. Vi har hatt spesiell fokus på Skaidiområdet som er et trafikkknutepunkt med etablert infrastruktur og tilbud. I juni 2017 arrangerte kommunen et eget reiselivsseminar for ulike aktører, mer om dette kan du lese her

Hva skjer?

Arctic Race of Norway vil i sin helhet foregå i Finnmark i år, og store deler i Kvalsund kommune. Det blir på etappen Honningsvåg-Hammerfest og en egen startetappe fra Kvalsund til Alta. Dette vil bli en folkefest der lag, foreninger, næringer og hele kommunen har en unik mulighet til å vise seg frem. Hold av 18.-19.august å bli med på folkefesten! For nærmere beskrivelse av løypa for etappen med start i Kvalsund les her, beskrivelse av løypa fra Honningsvåg til Hammerfest les her.

terje peker_640x426.jpg

Øvrige aktiviteter og arrangementer å se frem til er blant annet, Skaidi Fatbike i mars, åpen dag i alpinbakken (Skaidi vinterfestival) i slutten av mars, påskearrangementer på Skaidi, Stallodagene, folkehelseuka/bolystuka i begynnelsen av september, Skaidi Xtreme og ungdomsfestivalenfestivalen Vill-Ungdom i september. 

Egersund Net har til hensikt å etablere en servicestasjon for akvakultur og fiskerinøter i Kvalsund kommunes havn med mål om oppstart i 2018. Servicestasjonen er tiltenkt oppstartet med 8-10 ansatte, og anlegget skaleres for 25-30 ansatte ved etablert drift. Som mange kanskje også har fått med seg, drev en fiskerigruppe (Sami Njarga AS) i området med plan om opprettelse av fiskemottak og relatert virksomhet. Avtalen ble av partene (Kvalsund kommune og Sami Njarga AS) enige om å gå bort i fra, mot at Sami Njarga heller kunne etablere ligende virksomhet i Klubbukt. 

I Kvalsund havn har kommunen prosjektert for utfylling i sjø for å legge tilrette for næringsarealer og utbedring av Kvalsund havn. I tilegg planlegges det et eget kombinasjonsbygg for næring på området.

Industriområdet Markoppnes eller HUB70 som kommunen har valgt å kalle prosjektet er ventet å starte opp i løpet av 2018. Anbudsutlysning for start av arbeidet vil bli lyst ut i løpet av vinteren og anleggsvei og plannering av områder vil starte før året er omme. Kommunen har allerede flere intensjonsavtaler med store aktører, samt flere interessenter. Mer om HUB70 kan leses her 

HUB 70 - Markopnes 3_640x341.jpg

Skaidiområdet som er kommunens fokusområde for reiselivsvirksomhet, har hatt jevn økning i omsetning og aktivitet de senere år. Men utviklingen har kanskje ikke gått så fort som mange hadde forventet. Det må imidlertid nevnes at potensialet, beliggenheten og ikke minst den ventede økningen i reiselivsmarkedet gjør området svært interessant. Av konkrete planer vil Hammerfest og Kvalsund golfklubb utvide og forbedre golfbanen ved Repparfjorden. Veistrekningen i området er kraftig forbedret. Skaidi hotell drifter videre men har annonsert at de ønsker å selge. Skaidicenteret planlegger innkjøp av flere scootere for utleie og mulig guidete turer. Flere interessenter har vært i kontakt for arealer og muligheter for etablering i området. Itillegg satser Skaidi Alpin videre med sitt anlegg. 

skaidiwinter[1].JPG

Se Skaidifilm her

Vil også oppfordre både private og lag og foreninger som arrangerer ulike arrangementer om å gi oss beskjed, slik at vi kan få publisert dette på vår aktivitetskalender

 

Det viktigste av alt

Er uten tvil lokalt engasjement med frivilligheten i spissen, enten det er private initiativ eller via lag og foreninger. Det er de som skaper bolyst og et attraktivt samfunn. Vil kanskje spesielt trekke frem de som skriver innlegg på Facebookgruppagruppa "Framsnakking Kvalsund" i denne omgang. I små samfunn kan det såkalte bygdedyret ta over, som kun fokuserer på det negative. Slike fora og ikke minst personene som er flinke å løfte frem de gode historiene, skryte av bygda og folkene er med på å knekke det som skulle finnes av bygdedyr. Dette er også med på å skape stolthet for sitt lokalsamfunn og gi innbyggere tro på de positive mulighetene som ligger her. Heldigvis har vi mange av de i vår kommune. 

 

Hva gjør egentlig tilflytterkontoret?

Tilflytterkontoret eller markedsføringskonsulent som er tittelen for den ansatte ved kontoret, er kanskje ukjent for mange. Spesielt siden det ikke er en lovpålagt tjenestefunksjon.  Men kort fortalt er dette en stilling som har fungert siden februar 2016 som et resultat av Lokal samfunnsutviklingsprosjekt i forbindelse med Nussir og Bolystprosjektet. Kommunen ønsker å styrke den lokale samfunnsutviklingen hvor tilflytterkontoret har en sentral rolle for å tilrettelegge og å bistå private initiativ og nytilflyttere. Har du en ide, enten det er forslag til aktivitet, arrangement eller næringsetablering kan du komme innom tilflytterkontoret for en uhøytidelig prat og idemyldring. 

For nærmere info kan rapporten fra tilflytterkontoret leses her. 

 

 

 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut