18. juni

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er deg som ønsker å komme i form ved å gå turer på dagtid sammen med andre. Kanskje sliter du med plager eller håper å unngå dem. Da er aktiv dagtid midt i blinken for deg. Turene er for alle aldersgrupper, både ung og litt eldre.
Vi starter opp onsdag 7/2 kl. 10:30. Oppmøte ved Coop i Kvalsund. Etter turen serverer vi en kopp kaffeeller te.
Påmelding ved oppmøte eller på www.perletur.no

Kategori: Sosialt
Bibliotek
Kvalsund kommune og Finnmark friluftsråd
Uke: 25
18. juni

Fotballkamp herrer

Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Kvalsund idrettslag
Uke: 25
20. juni

Stallodagene

Kommunens kultur- og festdager

Kategori: Kultur
Bibliotek
Uke: 25
27. juni

Friluftsskole

Mer info kommer

Kokelv
Kategori: Idrett og friluftsliv
Bibliotek
Uke: 26
28. juni

Strikke-cafe

Lillesalen, Miljøbygget
Kategori: Sosialt
Annet
Hanne Sara
Uke: 26

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon brann og redning: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Nye Hammerfest kommune – hva skjer?

Arbeidet med kommunesammenslåingen mellom Kvalsund og Hammerfest er godt i gang. 

bilde til nytt om kommunereform_640x315.jpg

Prosjektteamet består av:

Prosjektleder/rådmann Leif Vidar Olsen

Rådmann Gunnar Lillebo

Prosjektkoordinator Grethe Nissen

Prosjektkoordinator Thorbjørn Johnsen

 

Dette er på plass

 • Intensjonsavtale er besluttet i fellesnemnda
 • Prosjektorganisasjon er vedtatt og bemannet, se under
 • Kommunikasjonsstrategi er vedtatt
 • Kommunenavn og kommunevåpen er besluttet
 • Prosjektleder er tilsatt og på plass: Leif Vidar Olsen
 • Prosjektkoordinatorer tilsatt og på plass
 • Det er gjennomført 3 oppstartsamlinger med politiske organer, administrativ ledelse og hovedtillitsvalgte.
 • Kartlegging av oppgaver er foretatt og sortert i tema
 • Det er gjennomført en overordnet ROS-analyse for prosjektet

 

Dette holder vi på med

 • Det forberedes sak til politisk behandling om omstillingsavtale/overgangsregler for tilsatte
 • 15 administrative temagrupper som nå etableres skal starte arbeidet med alle delprosjektene
 • Det jobbes med løsninger for informasjon og kommunikasjon; intranett og nettside for prosjektet
 • Vi utformer utkast til overordnet prosjektplan
 • Det forberedes diskusjonssak om gevinstrealisering/ effektmål for kommunesammenslåinga i fellesnemnda i mars
 • I disse dager lyses det ut stilling som informasjonskonsulent hvor 50% av stillingen inngår i prosjektet

 

 

Prosjektorganisasjonen ser slik ut:

nytt om kommunereform.png

Den administrative prosjektstrukturen underbygger den politiske. Administrativ styringsgruppe er prosjektleders styringsorgan, og er satt sammen av ledelse, tillitsvalgte og hovedverneombud fra begge kommuner.

Prosjektleders team vil være den arbeidsgruppen som daglig arbeider med prosjektdrift og planlegging, og har derfor hyppige treffpunkter.

For å sikre god styring og fremdrift av alle kartlagte oppgaver, opprettes det en rekke temagrupper som får ansvar for ulike delprosjekter.

Rådmennenes ledergrupper og htv-foraene vil bli brukt som referansegrupper.

Viktige funksjoner for prosjektorganisasjonen er prosjektleder og prosjektkoordinatorer. I tillegg er stilling som informasjonsmedarbeider lyst ut, og markedskonsulent vil være på plass i april. Sistnevnte stillinger vil bidra til å styrke kommunikasjonen mellom kommuneorganisasjonene og utad overfor befolkningen.

 

Prosjektteamet er åpen for spørsmål eller henvendelser vedr ytterligere orientering. Vi vil også øke informasjonsmengden utover våren.

Grethe Nissen

Prosjektkoordinator

Tlf 91331191