Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

UTDANNINGSSTIPEND 2018/19

OBS! UTVIDET FRIST: 14.10.18 Ungdom under 30 år folkeregistrert i Kvalsund kommune som er under utdanning dette skoleåret kan søke om kommunalt stipend.  Bekreftelse fra utdanningsstedet må vedlegges og det må oppgis personnr. og bankkon...
20. 09. 2018

OPPTAK I BARNEHAGE OG SFO

barnehage - de som har fast hel plass trenger ikke søke på nytt. Alle andre må søke. SFO - alle må søke, også de som har plass i dag. Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid senes inn med samme frist. Skjema fås ved he...
28. 02. 2018