Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

1.kvartal 2019

Nyhetsbrev om prosjektet «På sporet av Arahavde»

Prosjektgruppa Arahavde ønsker å løfte frem kunnskap om den sjøsamiske kulturarven i Kvalsund, og skape stolthet hos flere med sjøsamisk bakgrunn. 


Vi skriver april 2019, og første kvartal av dette året er gått. I 2018 var vi i en forprosjekt-periode, og det ble arbeidet med Research, ideskaping og involvering.
Vi trakk inn lokale krefter og lokal kunnskap i prosjektet, og vi arbeidet med å skape interesse hos lokalbefolkningen, hente inn innspill og lage ferdig utkast til prosjektbeskrivelse og handlingsplan. Dette ble ferdig 15. januar 2019.

Prosjektbeskrivelsen og handlingsplanen kan dere lese her.

Arahavde AS

I januar 2019 ble prosjektgruppa Arahavde til et AS. Det er en fordel når vi skal søke om økonomisk støtte til kunstneriske og kulturelle aktiviteter i kommunen.
Nå begynner vi å få svar på noen av søknadene. Finnmark fylkeskommune, Nordnorsk kunstnersenter og Sparebank 1- Nord-Norge, Samfunnsløftet har gitt oss økonomisk støtte i år.

Kommunestyret 28. mars 2019.

Elisabeth Misvær holdt en orientering om status i prosjektet «På sporet av Arahavde» ved kommunestyret 28.03.2019. Kommunen vedtok senere i møtet å bevilge økonomisk støtte til prosjektgruppas arbeid i 2019. Dermed er vi i gang med en god start på første prosjektår.

elisabeth_640x480.jpg

150-årsjubileum

Kvalsund kommunes 150-års jubileum blir viktig for prosjektet, og i jubileumsuka skal Arahavde være tilstede og bidra med kunstneriske og kulturelle innslag, og være tilstede for å hente inspirasjon til det videre arbeidet.

Kulturskoleutvikling

Det er vedtatt i årets budsjett for Kvalsund kommune, at det skal gis et utvidet kulturskoletilbud fra høsten 2019. I den forbindelse var Elisabeth Misvær tilstede i et arbeidsmøte for å dele erfaringer som tidligere kulturskolerektor.

Forestilling /Teaterverksted for barn og unge i Kvalsund kommune

Vi har gleden av å invitere alle barn og unge fra 5. til 10. trinn om å være med å lage en forestilling som skal vises lørdag 29. juni kl. 16:00 i Miljøbygget
i Kvalsund. For tiden planlegger vi hvordan tilbudet skal bli, med både skuespill, musikk, kulisser, kostymer, utstilling av elevbilder m.m.
Marit Johansen kommer til skolene i mai måned for å informere og inspirere. Vi håper mange har lyst til å delta. Mer informasjon kommer. Følg med!

Neste nyhetsbrev

Vi satser på å skrive tre nyhetsbrev i 2019. Hvis noen har spørsmål eller innspill, kan dere ta kontakt med oss på post@arahavde.no

 

Med vårlig hilsen Arahavde

 

Deltakelse på konferanser ved Arahavde AS i 2019

  1. Samisk innspills møte om Europeisk kulturhovedstad 2024, 01.03.2019
    Arrangør: Nordland fylkeskommune

Målgruppe: samiske kulturgrupper og kulturinstitusjoner.

  1. Arbeidsseminar om "Fotefar mot nord", 12.-13.03.2019.
    Arrangør: Nordland fylkeskommune

Målgruppe: de nordnorske fylkene, kommuner, museer og andre virksomheter som har fokus på blant annet kulturminner, formidling, friluftsliv og reiseliv.

  1. Muligheter. Opplevelse, mestring og inkludering. 8.-9-4-2019
    Arrangør: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Nord Universitet

En nasjonal konferanse om kunstfag og spesialpedagogikk.