24. april

Skicup 2018

Registrering før start ved Miljøbygget kl. 17:30, start kl. 18:00.
Påmeldingsavgift
barn: 30,-
voksen: 50,-
Gratis saft til alle som har deltatt :)
Salg av vafler og loddsalg skjer i år kun på årets siste skicup. Da har vi mange fine premier!

Miljøbygget, Kvalsund
Kategori: Idrett og friluftsliv
Bibliotek
Kvalsund IL
Uke: 17
25. april

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 17
25. april

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er deg som ønsker å komme i form ved å gå turer på dagtid sammen med andre. Kanskje sliter du med plager eller håper å unngå dem. Da er aktiv dagtid midt i blinken for deg. Turene er for alle aldersgrupper, både ung og litt eldre.
Vi starter opp onsdag 7/2 kl. 10:30. Oppmøte ved Coop i Kvalsund. Etter turen serverer vi en kopp kaffeeller te.
Påmelding ved oppmøte eller på www.perletur.no

Kategori: Sosialt
Bibliotek
Kvalsund kommune og Finnmark friluftsråd
Uke: 17
26. april

Skicup 2018

Registrering før start ved Miljøbygget kl. 17:30, start kl. 18:00.
Påmeldingsavgift
barn: 30,-
voksen: 50,-
Gratis saft til alle som har deltatt :)
Salg av vafler og loddsalg skjer i år kun på årets siste skicup. Da har vi mange fine premier!

Kategori: Idrett og friluftsliv
Bibliotek
Kvalsund IL
Uke: 17
30. april

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 18
3. mai

Strikke-cafe

Lillesalen, Miljøbygget
Kategori: Sosialt
Annet
Hanne Sara
Uke: 18

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon brann og redning: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Nytt fra kommunesammenslåingsprosessen per 04.05.2017

Interimsnemda hadde møte den 26.4.2017. Nedenfor følger nytt fra dette møte og annen informasjon om prosessen så langt.

Kommunenavn og kommunevåpen
Interimsnemda vedtok å utsette fristen for forslag på kommunenavn og kommunevåpen. Det har kommet inn få forslag. Fristen utsettes til 1.6.17. Skolene skal oppfordres til å delta, samt at media skal forsøkes brukes på nytt.

Infrastrukturmidler
Den nye kommunen kan få inntil 5 millioner kroner til infrastruktur tiltak i 2017.  Det kan søkes om støtte til etablering eller forbedring av veier og digitaliseringstiltak. Det skal utarbeides en søknad til departementet. Fristen er satt til 1.6.17.

Prosjektkoordinator
Det skal ansettes en prosjektkoordinator. Stillingen har vært lyst ut og det har kommet inn syv søknader.  Prosjektkoordinatoren ansettes av interimsnemda. Følgende gruppe nedsettes for å jobbe med prosessen, samt å innstille for interimsnemda; interimsnemdas leder Marianne S. Næss, rådmenn Gunnar Lillebo og Leif Vidar Olsen og htv Fagforbundet Gunn Inger Skog.

Administrativ organisering av nye Hammerfest/Kvalsund kommune
Interimsnemda vedtok følgende 26.4.17:

Interimnemnda nedsetter en arbeidsgruppe hvis formål er å utarbeide et forslag til ny administrativ ledelse av nye Hammerfest/Kvalsund kommune. Gruppen skal bestå av like mange medlemmer fra hver kommune og ledes av rådmennene i begge kommunene. Rådmennene utpeker nødvendig kompetanse til arbeidsgruppen. Når ny rådmann er utnevnt overtar vedkommende arbeidet i gruppen – administrativ ledelse, «nye Hammerfest/Kvalsund kommune». Tillitsvalgt fra begge kommunene skal være representert i gruppen.                                    

Forslaget til ny administrativ ledelse skal være til behandling i fellesnemnda senest innen 30. juni 2018.

Politisk organisering i nye Hammerfest/Kvalsund kommune
Interimsnemda vedtok følgende 26.4.17:

Interimnemnda begynner arbeidet med en politisk struktur og organisering, som danner grunnlag for videre debatt. Interimnemnda innhenter forslag fra begge kommunestyrene på forslag til størrelse og struktur for det nye kommunestyret, og anmoder om innspill før 30.9.17.                                            

Forslaget til ny politisk struktur og ledelse skal være til behandling i fellesnemnda senest innen 30. juni 2018.

Seminar for politikere, tillitsvalgte og administrasjon
Interimsnemda vedtar at det skal gjennomføres et partsseminar til høsten. Seminaret planlegges av administrasjonen i nært samarbeid med politisk ledelse og hovedtillitsvalgte.

Fullmakt og myndighet til interimnemnd og fellesnemnd
Det må gis fullmakter til interimsnemda og fellesnemda fra kommunestyrene i Kvalsund og Hammerfest. Interimsnemda behandlet saken og saken skal behandles i kommunestyrene nå i mai. Fellesnemda starter sitt virke etter at sentrale myndigheter har vedtatt at kommunene skal slå seg sammen. Det skjer tidlig i juni. Etter dette skal fylkesmannen innkalle til møte med kommunestyrene i Hammerfest og Kvalsund for å etablere fellesnemda.

Framdriftsplan
Framdriftsplanen i prosessen oppdateres. Bildet under viser de prosesene som foreløpig er besluttet eller er planlagt kommer.