Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Lederkabalen er lagt for nye Hammerfest kommune

Personalutvalget i Hammerfest kommune har nå vedtatt tilsetting i rådmannens ledergruppe for nye Hammerfest kommune som oppstår når nåværende Kvalsund og Hammerfest kommuner slås sammen 1. januar 2020.
22. 11. 2018
IMG_5267

Kommunereformen: Ny prosjektkoordinator på plass

Under KS-møte i Kvalsund 15.2 fikk medlemmene en kort redegjørelse/informasjon om status på kommunesammenslåings prosjektet av rådmann Gunnar Lillebo.
16. 02. 2018
bilde til nytt om kommunereform_640x315

Administrative/ politiske delprosjekter i arbeidet med kommunesammenslåingen

Det skal gjennomføres mye administrativt og politisk arbeid før  1.1.2020. I hht vedtatt intensjonsavtale skal en rekke målsettinger oppfylles. Formaliteter av ulike slag skal på plass, avtaler skal justeres og fornyes, tjenester skal tilpa...
14. 02. 2018
bilde til nytt om kommunereform_640x315

Nye Hammerfest kommune – hva skjer?

Arbeidet med kommunesammenslåingen mellom Kvalsund og Hammerfest er godt i gang. 
7. 02. 2018
1200675p483EDNmain249kommunesammenslaing

Kommunesammenslåingsprosessen mellom Kvalsund og Hammerfest

Torsdag 10. november hadde kommunestyrene i Kvalsund og Hammerfest møte hvor de behandlet en sak om å opprette en interimsnemd for å fortsette arbeidet med kommunesammenslåingsprosessen mellom Kvalsund og Hammerfest. Tidligere i år vedtok b...
14. 11. 2016
Informasjon_100

Her kan du finne dokumenter i forbindelse med kommunereformen

Under denne emnekatalogen vil du til enhver tid finne oppdaterte dokumenter som angår kommunereformen.
8. 11. 2016