Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Nytt samisk navn for "Nye Hammerfest kommune"

Etter vedtak i fellesnemnda fredag den 15. desember 2017 ble det bestemt at "Nye Hammerfest kommune" skulle ha et samisk parallellnavn. Nytt navn er ute på høring.

Sametinget har fått forelagt saken om et nytt samisk parallellnavn for den nye sammenslåtte kommunen.

Sametinget v/ nordsamisk stedsnavntjeneste har gitt foreløpig tilråding for navnet Hammerfest på samisk; Hámmárfeasta i henhold til §3 i stedsnavnloven og rettskrivingsprinsipp i nordsamisk,§ 4. Høringsfrist er satt til 24. januar 2018. Innspill kan sendes enten til Hammerfest eller Kvalsund kommune innen fristen.

kart ny kommune.jpg