SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING/GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE

Det kan søkes om redusert betaling/gratis kjernetid i barnehage. Inntekten dokumenters med siste selvangivelse.    Søknad sendes: Kvalsund kommune, Oppvekst og kultur, 9620 Kvalsund, innen 10.08.17. 
5. 04. 2017