SKOLERUTA 2017/18

Skoleruta for neste skole- og barnehageår er nå fastsatt.
5. 04. 2017

SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING/GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE

Det kan søkes om redusert betaling/gratis kjernetid i barnehage. Inntekten dokumenters med siste selvangivelse.    Søknad sendes: Kvalsund kommune, Oppvekst og kultur, 9620 Kvalsund, innen 10.08.17. 
5. 04. 2017

BIBLIOTEKET ER STENGT tirsdag 28. og onsdag 29. mars.

Bibliotekaren er opptatt på regional biblioteksamling i Hammerfest.
28. 03. 2017