Du er her: Hjem Politisk Organisering
22. februar

Strikke-cafe

Lillesalen, Miljøbygget
Kategori: Sosialt
Annet
Hanne Sara
Uke: 08
26. februar

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 09
28. februar

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 09

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon brann og redning: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Politisk organisering

Kommunen er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge. De aller fleste kommuner, inkludert Kvalsund kommune, er styrt av et folkevalgt kommunestyre med minimum 11 representanter. Kommunestyret kan, på flere områder, delegere sin makt videre til formannskapet og underutvalg.

I Kvalsund kommunestyre er det 15 folkevalgte representanter som tar avgjørelser på vegne av befolkningen, som velges ved kommunevalg hvert fjerde år. Kommunestyret ledes av ordføreren, og har øverste beslutningsmyndighet i kommunale saker.

Formannskapet er det nest øverste politiske nivået i kommunen, og skal i henhold til kommuneloven som et minimum behandle forslag til økonomiplan, budsjett og skattevedtak. I tillegg kan Kommunestyret tildele videre myndighet til formannskapet, så fremt ikke annet er lovbestemt.

Kommunestyret kan også, i henhold til kommuneloven, delegere vedtaksrett på ansvarsområder til mindre politiske utvalg - så fremt de ikke er forhindret av lovbestemmelser. I Kvalsund kommune har kommunestyret opprettet utviklingsutvalget (UU), omsorgs- og oppvekstutvalget (OO) og naturforvaltningsutvalget (NFU). Disse utvalgene har sine egne ansvarsområder, samt innstillingsrett til kommunestyrets møter i saker hvor de ikke har beslutningsmyndighet.

                     

 

Kvalsund kommunestyre

Kvalsund kommunestyre, kommunestyresalen i Kvalsund rådhus.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut